Youth Works Against radicalization

De focus ligt op het versterken van deze rol van jeugdwerk in de context van toenemend religieus en politiek radicalisme in de huidige samenlevingen in Europa en de aangrenzende regio’s. De virulente verspreiding van het gewelddadige extremisme vormt een ernstige bedreiging voor de veiligheid van de samenlevingen en de democratische waarden waarop ze zijn gebaseerd. Jongeren, in het bijzonder gemarginaliseerde jongeren, zijn het belangrijkste doelwit van de propaganda van de extreme ideologieën. Jongerenverenigingen moeten een actieve rol spelen en bijdragen aan de inspanningen van de staten en de internationale gemeenschap om op individueel en gemeenschapsniveau verzet op te bouwen tegen extremistische verhalen. Om deze redenen hebben wij, jongeren uit 8 Europese en aangrenzende landen, een project gestart dat tot doel heeft bij te dragen aan de deconstructie van de extremistische verhalen en de ruimte voor verspreiding van gewelddadig extremisme te verkleinen. Door kritisch denken, mediageletterdheid en gecoördineerde campagnes via de sociale media te bevorderen, zullen we tal van jongeren die het risico lopen op radicalisering te bereiken, het bewustzijn van het huidige risico vergroten en met hen samenwerken om de extremistische verhalen, hun wortels, oorzaken en manipulaties te deconstrueren. . De algemene doelstelling van het project is het verbeteren van de kwaliteit van jeugdwerk door gewelddadig extremisme en jeugdradicalisering te voorkomen.

De doelstellingen van het project zijn:

 • een groep jeugdwerkers uit zeven Europese landen uitrusten met geavanceerde kennis en vaardigheden om kritisch denken te bevorderen en mediageletterdheid te vergroten onder gemarginaliseerde jongeren met een hoger risico op radicalisering van jongeren;
 • bevorderen van innovatieve methoden en instrumenten voor het deconstrueren van extremistische verhalen;
 • bijdragen aan het opbouwen van weerstand tegen gewelddadig extremisme en op individueel en gemeenschapsniveau;
 • gezamenlijke initiatieven van jongerenverenigingen en andere belanghebbenden bevorderen om radicalisering van jongeren te voorkomen;
 • de interculturele dialoog bevorderen;

Locatie: Antalya, Turkije

Datum: 9-15 juni 2021

 

 

Ben jij hier nou helemaal enthousiast van geworden? Schrijf je dan nu in! Alle kosten, d.w.z.: de reis, de trainingskosten, eten en hotel overnachtingen, worden vergoed door de Europese Unie.

 

 

 

Er zijn een paar eisen om mee te kunnen doen:

 • Deelnemers dienen minimaal 18 jaar te zijn.
 • Je moet vaardig zijn in de Engelse taal
 • Je moet in Nederland woonachtig zijn, of in het bezit zijn van een Nederlands identiteitsbewijs.
 • Je moet in het bezit zin van een Europees Zorgverzekering Pas (EHIC)
 • Je moet bereidwillig zijn om gefilmd te worden gedurende de sessies en workshops van de activiteiten
 • En een ruimdenkend persoon zijn die in groepsverband kan samenwerken
 • Het onderstaande formulier moet ingevuld zijn.