Welcomemotions

Welcomemotions - Een studie over verschillende culturen, onderwijssystemen en populaties

Nummer Erasmuscontract: 2020-1-TR01-KA201-094326

Data: 01-09-2020/31-08-2022

“Emotie is geen luxe. Het is een complexe helpende hand die wordt uitgestoken tijdens de strijd om het bestaan. Emotie is evenzeer vatbaar voor wetenschappelijk onderzoek als elk ander aspect van gedrag. Het speelt een cruciale rol in de constructie van bewustzijn, vrijwel alle aspecten van leren, redeneren en creativiteit.” (Damasio, 2004)

 

In de literatuur wordt gesteld dat emoties sleutelfactoren zijn die het leren beïnvloeden, een centrale rol spelen in sociale en cognitieve processen, studentenbetrokkenheid en een impact hebben op prestaties. Bovendien, hoewel de emoties van leraren ook centraal staan ​​in het lesgeven, wordt beweerd dat rationele aspecten zoals kennis, vaardigheid en capaciteit belangrijk worden gevonden en dat de emoties van leraren vaak worden genegeerd of ondergewaardeerd. Er wordt echter gesteld dat bewustzijn van de eigen gevoelens van leraren noodzakelijk is voor effectief lesgeven, sociale en emotionele ontwikkeling van studenten en welzijn. In onderzoeken gericht op emotie, leren en technologie; emotie wordt benadrukt als een belangrijke drijfveer die het leren in technologierijke leeromgevingen beïnvloedt. Daarom kan worden geconcludeerd dat er een onderlinge relatie is tussen technologie, leren en emotie.

 

Er wordt beweerd dat educatieve robotica een positieve invloed heeft op de interesses, motivatie, succes en toewijding van studenten, een plezierige leeromgeving biedt, de cognitieve activiteiten van studenten verrijkt en sociaal-emotioneel leren ondersteunt. In feite hebben we vastgesteld dat in het etwinning-project “Robotica in het onderwijs” dat we al 3 jaar uitvoeren, robots het leren vergemakkelijken en geschikt zijn voor samenwerking en zo bijdragen aan sociaal leren. Daarnaast vragen we ons af hoe de emoties van docenten en leerlingen een rol spelen in de leerprocessen met educatieve robotica. Vanuit dit oogpunt, in de cognitieve en sociale context van leren, kan worden beweerd dat er behoefte is om de interactie tussen leren, technologie en emotie te bestuderen in omgevingen waar educatieve robotica wordt gebruikt.

In dit verband zijn de doelstellingen van dit project:

  • Onderzoeken van de emoties van leerlingen en docenten in verschillende culturen, onderwijssystemen, leeromgevingen met behulp van educatieve robotica, en onderzoeken hoe docenten omgaan met de emoties van hun leerlingen tijdens het lesproces. De doelgroep van het project zijn alle studenten (2680 studenten; normaal, bijzonder getalenteerd, kansarm) en docenten (250 docenten) van partnerscholen en Hacettepe U. Department of CEIT, onderwijs- en gezondheids-ngo’s uit Roemenië en Nederland. 5 partners hebben ervaring met Erasmus+ terwijl de andere 2 nieuwkomers zijn. Toch hebben ze waardevolle ervaring in andere soorten projecten. Bijgevolg certificeren hun gezamenlijke ervaring en expertise de vereiste vaardigheden en capaciteiten om van X een succesvol strategisch partnerschap te maken. In lijn met de doelstellingen van het project zijn er 3 lerarenopleidingen, 3 korte uitwisselingen van studenten en 2 transnationale bijeenkomsten gepland.
  • Na elke lerarenopleiding zullen er multiplier-evenementen worden gehouden. De website van het project zal ook worden gebruikt als een online leerplatform. Aan het einde van het project zullen leer- en onderwijsactiviteiten die door docenten zijn voorbereid, ook worden verzameld in een boekje om andere docenten te begeleiden bij het ‘hoe’ het organiseren van leeromgevingen.

In het project verwachten we deze resultaten te bereiken:

  • Emoties onderzoeken van studenten die individueel en in groepen werken met hun inclusieve onderwijsbenadering door de rol van emoties in het leerproces te onderzoeken, het bewustzijn van studenten van emoties te vergroten, hun sociale en emotionele ontwikkeling te ondersteunen en effectieve leerervaringen te ervaren;
  • Het verbeteren van de sociale cohesie van leerlingen met verschillende kenmerken;
  • 21e-eeuwse vaardigheden en EU-burgerschap ontwikkelen Bewustwording van leerkrachten van eigen emoties en die van leerlingen;
  • Om educatieve activiteiten te ontwikkelen om leeromgevingen te organiseren door de rol van technologie-emotie-leerinteractie te onderzoeken door emoties in het leerproces met robotica aan te pakken, zullen leraren en studenten bewustzijn ontwikkelen en hun emoties beheersen.

Wij zijn van mening dat het bewust zijn van de emoties die ervaren worden in de leeromgevingen in het project een positieve invloed zal hebben op zowel de leerprestaties als het welzijn en welzijn van de leraar en leerling. Het duurt lang voordat een innovatie zich in scholen nestelt. Wij zijn van mening dat de implementatie van dit project gedurende 2 jaar innovatie op scholen mogelijk zal maken en het begrip van leraren in leeromgevingen zal veranderen. Wij zijn van mening dat, aangezien de bijdrage van de studies aan het academisch-sociaal-emotionele leerproces van de studenten is gerapporteerd als de positieve effecten van het welzijn van de student en de leraar, de projectactiviteiten zullen worden voortgezet en er zal worden voorzien in motivatie om middelen te genereren. Zelfs als de EU-fondsen vervallen, zullen de educatieve ontwerpen en leeractiviteiten die gedurende de 2 jaar van het project zijn ontwikkeld, worden gebruikt en ontwikkeld.

PARTICIPANTEN