“Urban Violence: Role of The Youth Worker”

jul 18 2019

“Urban Violence: Role of The Youth Worker”

Drawing to Health heeft een tijdje geleden mee mogen doen aan een erg bijzonder project, het “Urban violence: role of the youth worker” project. Tijdens dit project hebben wij samen met jongeren de handen in elkaar gestoken om samen het geweld in de wereld te begrijpen. Onze wereld kent een hele hoop conflicten en geweldssituaties, van oorlog tot aan criminaliteit en terrorisme. Het thema van dit project stond dan ook geheel in het teken van dit geweld. Tijd om eens terug te blikken op deze bijzonder leerzame dag.

 

 

“Urban violence: role of the youth worker”

We hebben tijdens deze dag met allerlei verschillende jongeren uit 5 landen samengewerkt aan een artistiek en cultureel project. Het heeft ons in staat gesteld om ons creatief te uiten en om concreet te begrijpen wat er belangrijk is in een samenleving, dit is de enige manie om geweld te bestrijden. Met dit project hebben we jongeren de kans willen geven om samen met andere jongeren te proberen om tot een oplossing te komen.

 

 

Het belang van de dans

Dans speelde een erg belangrijke rol bij het project. De sleutel tot succes voor dit project was dan ook de dans, deze dans was van belang om het geweld in de wereld beter te begrijpen. We hebben dans gebruikt als een instrument om afstand te nemen van dit geweld. Het is een goed expressiemiddel om een stem te geven aan al het geweld dat voortkomt uit het gebrek aan het publieke debat. Dans kan echt heftige emoties oproepen bij mensen, zo laat het onder andere de spanningen en tegenstrijdigheden van de gemeenschap zien. Het kan ook een instrument zijn om te begrijpen wat er gezegd wordt door zijn gewelddadige uitingen. We wilden tijdens deze dag de dialoog aangaan waarin wederzijds respect en solidariteit een belangrijk rol zou spelen. Dit project heeft ervoor gezorgd dat we beter kunnen anticiperen op de oorzaken van geweld en dat samenwerken nodig is in de kwetsbare buurten. Het was een leerzame dag waar wij als team echt samen hebben gewerkt, iedereen is dan ook betrokken geweest bij de opdrachten en oefeningen.

 

 

De resultaten van de cursus

Het is een erg speciale dag geworden, een dag waarop iedereen een hele hoop heeft kunnen leren. Tijdens deze bijzondere dag hebben we een hele hoop goede resultaten weten te behalen als groep, dit waren onder andere:

 

  • We hebben gekeken hoe gemeenschappelijke waarden ontstaan en in hoeverre deze onderling kunnen verschillen tussen diverse soorten landen.
  • We hebben gewerkt aan de integratie in het sociale en culturele leven, dit was een belangrijke stap voor de mensen die hier moeite mee hadden
  • We hebben kennis kunnen maken met de wereld van de dans. Dit heeft ons de ogen geopend, het blijkt dat dans echt een zeer unieke vorm van expressie is in de samenleving.
  • We hebben jongeren die het moeilijk hebben gehad kunnen helpen bij hun loopbaan, door deze nieuwe ervaringen zullen zij in staat zijn om zich beter te ontwikkelen.

 

 

 

Deel Post