Tientje voor een Tekening

jan 28 2016

Tientje voor een Tekening

 

Voor een tientje kun je een vluchteling helpen

 

Als er een taalbarrière is…

Vluchtelingen. De media staan er bol van. En je kunt er zomaar een tegenkomen. In een AZC of op straat. Maar hoe weet een hulpverlener nu welke noden een vluchteling heeft? Wat heeft hij doorgemaakt en welke stempel drukt dat op zijn persoonlijkheid? Als er sprake is van een taalbarrière – en die is er meestal, dan is het broodnodige inkijkje in iemands persoonlijkheid lastig.

 

Drawing to Health heeft daar een oplossing voor gevonden, namelijk contact leggen via beeldtaal. Beeldtaal is namelijk universeel. Een zogenaamd Vluchtelingen­Assessment, dat Drawing to Health voor het COA kan uitvoeren, biedt het antwoord op alle vragen die hulpverleners hebben. Een tekening geeft namelijk een onverbloemd inkijkje in het karakter en de denkwereld van een vluchteling.

 

Wat een vluchteling tekent, welke kleur hij iets geeft, hoeveel ruimte hij gebruikt: elk aspect geeft iets van zijn persoonlijkheid weer. Dat helpt hulpverleners te ontdekken wat er in de vluchteling omgaat en hoe zij hem of haar het beste kunnen helpen. En daarmee steekt Drawing to Health in op een totaal andere wijze van hulpverlening dan materiële hulpverlening. Een unieke benadering.

 

 

Wat levert een VluchtelingenAssessment op?

Wie tekent, laat ongemerkt veel van zichzelf zien. Zonder te forceren of corrigeren. Eenvoudigweg omdat tekentaal de non-verbale, oorspronkelijke taal van ieder mens is. Zo kun je uit een tekening snel inzichtelijk krijgen waar iemands psychosociale behoeften liggen. Een tekening-analyse laat zich moeilijk manipuleren.

 

 

Opmaat voor ontwikkeling

Een tekening zegt ook veel over iemands ontwikkeling. Een tekening laat vaak onmiskenbaar zien op welk punt iemand staat, waar de persoon naartoe wil en wat daarvoor nodig is. Dat roept allerlei vervolgvragen op over de ontwikkeling die een vluchteling wil en kan doormaken. Ook in dit opzicht is het lezen van tekeningen een waardevol hulpmiddel voor hulpverleners.

 

 

Kinderpsychologie en creatieve therapie

De fundering van het VluchtelingenAssessment komt uit de kinderpsychologie en de creatieve therapie. In beide disciplines is het volkomen normaal dat kinderen en volwassenen tekeningen maken en dat er verantwoorde conclusies uit deze tekeningen worden getrokken.

 

 

Waarom een ‘Tientje voor een Tekening’?

Voor een tientje dat bedrijfsleven of particulieren doneren, kan ik materialen kopen om assessments uit te voeren bij vluchtelingen. Mijn streven was 5000 euro op te halen, zodat ik twintig tekeningen kan analyseren. Natuurlijk hoopte ik dat er meer geld werd gedoneerd, waardoor ik nóg meer mensen kon helpen. Want daar gaat het uiteindelijk om!

 

 

Wie is Drawing to Health?

Drawing to Health is het adviesbureau van Irene Weerkamp uit Deventer. Irene kan bogen op ruime werkervaring als docente in het speciaal voortgezet onderwijs, waar ze zich heeft gespecialiseerd in de autistische doelgroep. Ze heeft haar baan in het onderwijs opgezegd om zich te richten op haar passie, namelijk tekeningen lezen. Verder heeft ze een opleiding gevolgd tot specialist creatieve communicatie.

 

 

Om het origineel te lezen, klik hier.

 

Deel Post