The diversity approach for young people

Europa wordt steeds cultureel diverser als gevolg van de snel groeiende migratie en burgerbeweging. Dit proces biedt zowel kansen als uitdagingen voor de Europese samenlevingen. Cultuur is niet alleen een deel van onze identiteit, maar ook een deel van ons probleem. Het blijft de primaire bron van onze identiteit en de primaire bron van onze marginalisering van anderen, die het voortdurend reproduceert en bevestigt. Jongeren hebben moeite met het accepteren van een vreemde cultuur, terwijl de meesten van hen zich op hun gemak voelen in de omgang met mensen, gedragingen en ideeën waarmee ze vertrouwd zijn, maar reageren met angst en vrees wanneer ze gedwongen worden met het onbekende. De onverdraagzaamheid ten opzichte van elkaars cultuur, onbegrip, culturele conflicten en sociale uitsluiting leidt vaak tot verhoogde radicalisering van bepaalde jongeren; haatzaaien en haatmisdrijven. We kunnen voorbeelden noemen van een versterkte extreemrechtse beweging in Europa met een grotere participatie van jongeren.

De doelstellingen van het project zijn:

 

Een primair doel van een cultureel responsief project is om deelnemers te helpen respect te krijgen voor de vele culturen en mensen waarmee ze in contact komen. Het project zal laten zien dat culturele verschillen moeten worden gekoesterd en gewaardeerd in plaats van beoordeeld en gevreesd, en culturele diversiteit is eerder een voordeel dan een nadeel. Wij zijn van mening dat interculturele dialoog van cruciaal belang is, vooral voor jongeren die door conflicten zijn getroffen en mensen met moeilijke politieke en economische situaties, migraties, haatzaaiende uitspraken en haatmisdrijven. We hebben er alle vertrouwen in om de interculturele dialoog aan te gaan om jongeren ruimdenkender, toleranter, respectvoler voor mensenrechten en geïntegreerd met andere jongeren met diverse culturele en nationale achtergronden te maken. Wij geloven dat we een ruimte kunnen creëren voor interculturele dialoog waar jongeren met verschillende nationale en culturele achtergronden samenkomen, vaardigheden en ervaringen delen, communicatie lanceren en een open-minded benadering van de diversiteit van culturen in Europa ontwikkelen.

 

We dragen ook bij aan het vergroten van tolerantie en gevoel van gelijkheid, wat een fundamentele waarde is voor de ontwikkeling van een democratische gemeenschap. De belangrijkste reden voor het ontwikkelen van dit project is om jongeren met verschillende culturele, etnische, religieuze en taalkundige achtergronden samen te brengen en ideeën uit te wisselen om de ontwikkeling van een democratische en inclusieve samenleving te ondersteunen. Het is een unieke mogelijkheid voor alle deelnemers om de uitwisseling van ideeën, houdingen, gewoonten, cultuur in een internationale omgeving te ervaren en culturele verschillen te gebruiken als een instrument van eenheid in divers Europa. Het project is opgezet om informatie uit te wisselen over verschillende culturen en internationale instellingen die nodig is om de horizon te verbreden om positieve veranderingen teweeg te brengen in de samenlevingen op lokaal en regionaal niveau.

 

De specifieke doelstellingen zijn als volgt:

 • Het intercultureel bewustzijn en de dialoog vergroten door diversiteit door eenheid te bevorderen;
 • Bewustmaking van gemeenschappelijke waarden van democratie, tolerantie en eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele waarden van de EU;
 • Om de dialoog tussen jongeren met verschillende culturele achtergronden te bevorderen en culturele conflicten weg te werken;
 • Nieuwe culturen en levensstijlen ontdekken en actief burgerschap bevorderen.

Locatie: Keulen, Duitsland

Datum: 15 t/m 23 oktober 2021

 

 

Ben jij hier nou helemaal enthousiast van geworden? Schrijf je dan nu in! Alle kosten, d.w.z.: de reis, de trainingskosten, eten en hotel overnachtingen, worden vergoed door de Europese Unie. (Reiskosten worden vergoed tot €275 p.p)

 

 

 

Er zijn een paar eisen om mee te kunnen doen:

 • Deelnemers dienen tussen de 18 en 30 jaar oud te zijn.
 • Je moet vaardig zijn in de Engelse taal
 • Je moet in Nederland woonachtig zijn, of in het bezit zijn van een Nederlands identiteitsbewijs.
 • Je moet in het bezit zin van een Europees Zorgverzekering Pas (EHIC)
 • Je moet bereidwillig zijn om gefilmd te worden gedurende de sessies en workshops van de activiteiten
 • En een ruimdenkend persoon zijn die in groepsverband kan samenwerken
 • Het onderstaande formulier moet ingevuld zijn.