De jacht op talent is begonnen!

Talentontwikkeling
jun 10 2016

De jacht op talent is begonnen!

Ieder bedrijf wil natuurlijk het beste uit zichzelf en zijn werknemers halen, of u nou groot of klein bent. Daar zijn tegenwoordig verschillende tools en programma’s voor die u kunnen helpen, onder andere Talentontwikkeling. Talentontwikkeling: “Alle activiteiten van personen zelf of van anderen die erop gericht zijn de (natuurlijke) begaafdheid van die personen op een bepaald gebied te ontdekken en op een hoger niveau te brengen”. Maar hoe kunt u dit het beste bereiken? Hier een paar punten waar u op kunt letten.

TALENTONTWIKKELING EN MOTIVATIE

Om ervoor te zorgen dat uw werknemers ook hun talent willen blijven ontwikkelen, is het van belang dat het proces natuurlijk verloopt. Zorg ervoor dat ze betrokken zijn bij uw bedrijf en de ontwikkelingen die u doorloopt. Weet wat uw werknemers motiveert, breng hun ambities en interesses in kaart. Als een werknemer aanleg en plezier heeft in zijn werk, zal hij zich daar graag verder in ontwikkelen. Zet nieuwe ontwikkelingen regelmatig als agendapunt bij het werkoverleg, en vraag om hun input. Dit zorgt ervoor dat ze zich betrokken voelen en gemotiveerd zijn om informatie en ervaringen uit te wisselen, en zo op een natuurlijke wijze hun talent verder willen ontwikkelen.

STERKE KANTEN

Naast motivatie is het ook belangrijk dat uw werknemers de ruimte krijgen om dat talent verder uit te breiden. Stimuleer medewerkers om initiatief te nemen en nieuwe dingen te ontdekken. Als zij met een idee of voorstel komen, geef ze de ruimte om dit verder uit te werken. Ga uit van iemands sterke punten, en focus niet alleen op hun tekortkomingen. Het herkennen van tekortkomingen is belangrijk, maar teveel tijd besteden aan het herstellen hiervan ontneemt u van tijd die u kunt spenderen om uw team te laten groeien.

TALENT IS GEEN GARANTIE

Het ontwikkelen van talent is een mooi gegeven, maar talent is geen vast gegeven. Het is een aanleg die iemand heeft. Hoe ver iemand zich doorgaans kan ontwikkelen in zijn talent wordt allereerst bepaald door de tijd die erin wordt gestoken. De grootste talenten in de business onderscheiden zich door de grote hoeveelheid tijd die zij daarin hebben gestoken, niet zozeer door hun aanleg voor de competentie in kwestie. Als er geen energie in de talentontwikkeling wordt gestoken, zal er ook geen talent ontstaan, hoe goed de aanleg ook is.

WELKE TOOLS KAN IK GEBRUIKEN?

Voor talentontwikkeling bestaan al een paar tools, die allemaal naast elkaar ingezet kunnen worden. Training en opleiding om uw werknemers meer kennis te laten opdoen en hun vaardigheden te verbeteren. Intervisie doet een beroep op het denkvermogen en de ervaring van uw werknemers bij werk gerelateerde vraagstukken, het is een manier om gezamenlijk te leren en elkaar te helpen groeien. Coaching is al een bekend instrument om inzicht te krijgen in collega’s en kan ook worden ingezet als loopbaanbegeleiding. Ten slotte is er ook 360o feedback, hierbij ontvangt een medewerker van zijn directe (werk)omgeving feedback over zijn functioneren en ontwikkeling. Door feedback van verschillende kanten met elkaar te verenigen, ontstaat een beter beeld van de kwaliteiten en ontwikkelpunten van de medewerker.

TALENT IN DE TOEKOMST

Talentontwikkeling is een opkomend fenomeen waar iedereen wel bij gebaat is. Het verbetert niet alleen de prestaties van uw werknemers en uw bedrijf, maar ook het welzijn. Blije en gelukkige werknemers gaan met plezier naar hun werk, hebben minder ziekte en uitval en zijn meer betrokken, wat uw bedrijf weer ten goede komt. Het is een investering die op lange termijn uw bedrijf kan helpen groeien en uitbreiden. Drawing To Health heeft voor ieder bedrijf passende oplossingen om het welzijn van uw personeel te verhogen.

U kunt ons vinden op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Voor passende oplossingen kunt u altijd contact met ons opnemen via ons contact formulier.

 

Deel Post