SoMoveEd

Social Education in beweging

Op basis van de ervaring dat jongeren met beperkingen en chronische gezondheidsproblemen aarzelen om internationale leermobiliteiten aan te vragen, of dat hun ouders en zorgverleners dit verhinderen, omdat er mogelijk niet voldoende aan hun speciale behoeften wordt voldaan en er geen risicobeheersingsplannen bestaan, en – op basis van de ervaring dat jongerenorganisaties aarzelen om jongeren met beperkingen en chronische gezondheidsproblemen uit te nodigen voor hun internationale leermobiliteit, vooral in projecten voor gemengde vaardigheden, omdat ze dit als een extra risico beschouwen en het gevoel hebben dat ze niet bereid zijn om aan dergelijke risico’s en er adequaat mee omgaan, zullen we richtlijnen en instrumenten / methoden ontwikkelen voor risicobeoordeling, risicobeheer en crisisinterventie, vooral in dergelijke mobiliteitsprojecten voor jongeren met mensen met beperkingen en chronische ziekten. Het resultaat en de impact op de lange termijn van dit project zal een aanzienlijke vermindering zijn van de toegangsbelemmeringen tot internationale leermobiliteiten, met name onder Erasmus + en ESC, door jongerenorganisaties te ondersteunen bij het opstellen van risicobeoordeling en risicobeheerplannen en deze aan de doelgroep te communiceren als middelen voor meer veiligheid in hun projecten. Daarom willen we zowel jongeren als jongerenorganisaties aanmoedigen om meer jongeren met beperkingen en chronische gezondheidsproblemen op te nemen in internationale leermobiliteit en bij te dragen aan het algemene doel van een “Internationale mobiliteit voor iedereen”.

Dit strategische partnerschap wordt gevormd door 8 organisaties uit 7 landen (Irelang, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Polen, Roemenië en Turkije), die een breed scala aan werkterreinen bestrijken, zoals sport, niet-formeel onderwijs, kunst en therapie, vrijwilligerswerk en meer. Het is gebaseerd op het principe “niets over ons zonder ons” en zal mensen met beperkingen en chronische gezondheidsproblemen betrekken bij veel van zijn activiteiten (transnationale projectbijeenkomsten, training), samenwerken met zelforganisaties van mensen met beperkingen en chronische ziekten zoals evenals met zorgcentra voor deze doelgroep. Resultaten zullen worden gepresenteerd en bewaard in de SALTO-toolbox en op de websites van onze organisaties om te downloaden via geïnteresseerde individuen of organisaties. Er worden geen auteursrechten geïmplementeerd en er worden geen beperkingen voor verder gebruik gegeven. Wij spreken onze wens uit dat het materiaal door andere organisaties zal worden gebruikt ten behoeve van gelijke toegang van jongeren met beperkingen en chronische ziekten tot alle vormen van internationale leermobiliteit.