Soft skills, heb jij ze al ontdekt?

aug 24 2016

Soft skills, heb jij ze al ontdekt?

Soft skills? Zachte vaardigheden? Dat dekt de lading niet helemaal. Soft skills zijn persoonlijke, emotionele en sociale en intellectuele vaardigheden. Klinkt gewicht toch? Dat is het mooie van definities. Het heeft ook een nadeel. Niet iedereen begrijpt na het lezen volledig waar het om gaat. Gelukkig bestaat er een manier om iedere twijfel weg te nemen: voorbeelden. Goede voorbeelden geven een definitie meer kracht en waarde.

Een voorbeeld
Stel er zijn twee studenten die afstuderen in de sterrenkunde. De ene is cum laude geslaagd en de andere heeft een gemiddelde cijferlijst. Beiden worden gevraagd om op een middelbare school een lezing te geven over zwarte gaten. De slimste heeft het echter moeilijk omdat de scholieren niet begrijpen wat wordt verteld. Ze stellen veel vragen waardoor de spreker geïrriteerd raakt. De gemiddelde student weet het publiek wel te boeien en maakt zelfs grapjes. Sommige scholieren waren zo onder de indruk dat zij thuis verslag doen. Een van de ouders werkt toevallig in het Sterrenkundig museum en de gemiddelde student krijgt nog de zelfde week het verzoek om een sollicitatiebrief te sturen. Weet je al wat hier is gebeurd?

De gemiddelde student heeft het empathisch vermogen om zich te verplaatsen in de luisterende scholieren en de sociale vaardigheden om het gehoor aan zich te binden door het theoretische verhaal boeiend te vertellen en dit af te wisselen met enkele grappen. De slimste student ontbeert deze eigenschappen en gaat zich irriteren als de scholieren het niet begrijpen. De slimme student heeft weliswaar heel veel kennis in huis (iemand slaagt tenslotte niet zomaar cum laude), maar ontbeert de soft skills om dit over te brengen aan de scholieren. Empathie en sociale vaardigheden om voor een groep te spreken zijn voorbeelden van soft skills. Een andere conclusie die uit dit voorbeeld gehaald kan worden, is dat een persoon met goede soft skills meer kansen heeft op een baan. Maar klopt dat ook in de werkelijkheid?

HR en soft skills, een twee eenheid
Het antwoord geef ik gelijk: ja. Bekijk de gemiddelde personeelsadvertentie maar en dan zie je dat daar veel nadruk wordt gelegd op motivatie, communicatieve vaardigheden, zelfstandig kunnen werken (prioriteren) en het kunnen werken in teamverband. Dat is niet zo vreemd als je bedenkt dat organisaties (bedrijven, overheid, etc.) door een stagnerende economische groei niet veel ruimte hebben om hun personeelsbestand uit te breiden. Zij moeten met een gelijkblijvend of zelfs krimpend personeelsbestand veelal hetzelfde of meer werk doen. Dan is het belangrijk dat werknemers zelf kunnen prioriteren, gemotiveerd zijn om zichzelf en dus ook de organisatie vooruit te brengen en in staat zijn om in teamverband de teamprestaties te vergroten. Als je hieraan wilt voldoen, zal je je soft skills moeten herkennen en zo nodig moeten verbeteren. Ook als je bent aangenomen in een organisatie zal je aan jezelf en je soft skills moeten blijven werken. Uit onderzoek blijkt ook dat werkgevers relaties leggen tussen soft skills en een werknemer die vooruit komt in het bedrijf en een werknemer wiens groei stagneert. Uit de onderstaande uitkomst op de vraag aan managers (in de V.S.) wat de belangrijkste reden is voor het uitblijven van promotie van werknemers, blijkt dat de managers in meerderheid kiezen voor deze twee redenen:

• Slechte persoonlijke, sociale vaardigheden
• Slechte werkhouding (lees, motivatie)

Soft skills zijn dus ‘here to stay’. Dan is het goed om te weten welke soft skills je bezit, welke daarvan goed en minder goed ontwikkeld zijn en welke soft skills ontbreken en of daar nog iets aan gedaan kan worden. Tijd voor zelfreflectie.

info

Zelfreflectie: hoe ontdek je je soft skills?
Dit is niet zo moeilijk als je wellicht denkt. Verplaats je in gedachte naar je thuis situatie, naar je vriendenkring of naar je studentenhuis. Als er zaken gedaan moesten worden, nam je dan het voortouw, was je de kritische factor, had je een bemiddelende rol tussen twee of meerdere meningen of wachtte je af? Alleen in het laatste geval moet je betwijfelen of jouw soft skills zijn ontwikkeld. In de andere gevallen kan je gerust zijn: je soft skills zijn aanwezig.
Als je het voortouw nam, dan durf je initiatief te nemen, maar ben je waarschijnlijk ook goed in het brainstormen wat handig is als er een probleem moet worden opgelost. Het feit dat je participeerde, geeft sowieso al aan dat je gemotiveerd bent. Als je de kritische factor was, dan ben je gemotiveerd en je bracht focus aan, het prioriteren van tijd, energie en resultaat. Nam je de bemiddelende rol aan, dan ben je gemotiveerd, specifiek om het team te laten excelleren, maar je bent ook sterk in (onderlinge) relaties. Je kan luisteren, samenvatten en het beste van een ieders voorstellen samenbrengen. Als je afwachtte, dan kan het zijn dat je niet gemotiveerd was, maar het is waarschijnlijker dat bij jou de hierboven beschreven soft skills niet ontwikkeld zijn. Indien je dat herkent, ben je al bezig met de stap naar het aanleren van de ontbrekende skills.

Soft skills ontwikkelen? Doe een training!
Voor jezelf is het handig om te weten waar je kracht ligt. Welke soft skills zijn aanwezig en in hoeverre zijn ze goed ontwikkeld, behoeven ze aandacht of moeten ze aangeleerd worden? De snelste manier om dit inzichtelijk te maken, is door een cursus te doen. Er bestaan verschillende cursussen en trainingen, maar er is één die er bovenuit springt wat originaliteit betreft. Drawing To Health heeft een tekenassessment ontwikkeld waarmee je (psycho)sociale en emotionele kwaliteiten inzichtelijk worden gemaakt. Met andere woorden: je krijgt inzicht in je soft skills door te tekenen. Een tekeninganalyse brengt je soft skills moeiteloos in beeld. Beeldtaal is heel direct, puur en veelzeggend is. Als iemand tekent, laat hij of zij zichzelf helemaal zien. En het grote voordeel van deze methodiek is dat je het niet kan manipuleren. Je hoeft geen specifiek tekentalent te zijn, want iedere tekening kan door Irene Weerkamp, ervaren tekenconsultant en oprichter van Drawing To Health, worden geanalyseerd. Zij laat je aan de hand van je tekening zien hoe je in elkaar steekt, wat je sterke punten zijn, waar je warm voor loopt, wat je zwakke punten zijn en wat je angsten? Daardoor weet je wat je te doen staat om je soft skills verder te ontwikkelen.

Nu je het artikel gelezen hebt, weet je ook waarvoor je het doet. Met inzicht in je soft skills en door te zorgen dat deze goed ontwikkeld zijn, vergroot je kans op de arbeidsmarkt en/of je persoonlijke groeimogelijkheden binnen de organisatie waar je werkt. Go hard on your soft skills!

Deel Post