Social Impact Society

project oldemarkt
jan 31 2022

Social Impact Society

Social Impact Society-training bracht 30 jeugdwerkers uit 7 landen (Italië, Spanje, Nederland, Turkije, Griekenland, Roemenië, België) bijeen in Oldemarkt om te discussiëren en te leren over sociaal ondernemerschap en de manier waarop het sociale inclusie kan bevorderen en de werkloosheid, sociale uitsluiting, ongelijkheid en armoede kan verminderen. Ze behoren tot de grondoorzaken van instabiliteit en onrust en moeten worden aangepakt om samenlevingen duurzaam te maken. Het terugdringen van het aantal werklozen, het uitbannen van armoede en marginalisering zijn volgens de 2020-doelstellingen van de Europese Unie van levensbelang. Aangezien Europa meer ondernemers nodig heeft die banen creëren, is het noodzakelijk om het ondernemerschapsonderwijs in alle EU-landen te ondersteunen. Sociaal ondernemerschap speelt een cruciale rol in onze huidige samenlevingen. En door jongeren vaardigheden op het gebied van sociaal ondernemerschap aan te bieden, kunnen ze hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten en inclusieve gemeenschappen bevorderen, vooral onder kansarme jongeren (jeugdige-NEET’s, jongeren met minder mogelijkheden, jongeren met handicap)

Het doel van het project is de sociale inclusie van kansarme jongeren te vergroten door de competenties van jeugdwerkers te verbeteren met betrekking tot de bevordering van sociaal ondernemerschap als instrument om de sociale inclusie te vergroten

 

 De doelstellingen zijn als volgt:

– gedurende een week capaciteit opbouwen van 28 deelnemers uit 7 landen om het probleem van jeugdwerkloosheid onder kansarme jongeren aan te pakken, zodat zij jongeren kwaliteitsactiviteiten op het gebied van ondernemerschapsonderwijs en sociaal ondernemerschap kunnen aanbieden

-ondernemerschapsvaardigheden van 28 jeugdwerkers ontwikkelen om jongeren in staat te stellen hun zelfrespect te vergroten en hun creativiteit en gevoel voor sociaal ondernemerschap te stimuleren en zo het initiatief en de inzetbaarheid van jongeren te vergroten

-in 8 dagen tijd nieuwe jeugdprojecten opstarten door 30 jongerenwerkers om sociaal ondernemerschap onder kansarme jongeren te stimuleren

-het Erasmus+-programma promoten als een hulpmiddel voor de ontwikkeling van niet-formele onderwijsactiviteiten in het ondernemerschapsonderwijs als een instrument voor professionele integratie ter bestrijding van sociale uitsluiting

– solidariteit en tolerantie onder jonge deelnemers aanmoedigen en ontwikkelen om de sociale cohesie in de EU te bevorderen.

 

Hier is de toolkit pdf met alle informatie over de deelnemers en hun organisaties

Deel Post