Sexual education is a Universal Right

jul 05 2021

Sexual education is a Universal Right

In het kader van Erasmus+ Youth Projects van de Europese Unie en het Turks Nationaal Agentschap, werd het opleidingsproject dat tot doel heeft de competentie van jeugdwerkers van de Europese Unie op het gebied van seksuele voorlichting voor gehandicapten te vergroten, uitgevoerd tussen 5-12 juni 2021 in Düzce Lerarenhuis Avni Akyol. Het project ontving in totaal 28 deelnemers uit Engeland, Bulgarije, Nederland, Estland, Frankrijk, Portugal, Spanje, Tsjechië en Turkije.

Tijdens het project was het de bedoeling dat de deelnemers de stadia van seksuele ontwikkeling en de basispunten van positieve seksuele identiteitsontwikkeling bij personen met een handicap leren, sociale vaardigheden met betrekking tot seksuele identiteit begrijpen, het vermogen verwerven om een ​​individueel seksuele voorlichtingsprogramma voor te bereiden voor mensen met een verstandelijke beperking, en om nieuwe methoden en technieken in seksuele opvoeding te leren.

Het project draagt ​​ook bij aan het bewustzijn van tolerantie bij de deelnemers uit verschillende landen door de verschillen tussen culturen te zien.

Deelnemende jeugdwerkers, die in het project werden geïnformeerd over seksuele voorlichting voor gehandicapten, zullen in de toekomst de trainingen voor deze personen en hun gezinnen plannen en uitvoeren, en zij zullen effectiever en efficiënter kunnen werken met de problemen van gehandicapten op het gebied van seksualiteit.

Deel Post