Missie en Visie

“Our goal is to give young people the opportunity to develop their skills in leadership, problem solving, active citizenship and integration of different cultures.”

 

 

Drawing to Health is een NGO die zich inzet voor het welzijn van jongeren. We gebruiken visuele taal om inzicht te krijgen in wat hen drijft en wat hen tegenhoudt. We zijn ook sociaal betrokken bij de gemeenschap. Op deze manier helpen we mensen met communicatieproblemen om de hulp te bieden die ze nodig hebben.

 

Al tijdens onze educatieve ervaringen voelt Drawing to Health zich maatschappelijk betrokken en proberen we ons steentje bij te dragen. We hebben bijvoorbeeld ons onderzoek, training en coaching van jong talent verdiept. We hebben onderzocht hoe we de samenleving menselijker kunnen maken, en vooral om mensen te helpen beter te begrijpen. Als een NGO hebben we gemerkt hoeveel energie het ons geeft om in de praktijk te zijn, jonge mensen aan te raken, samen te inspireren en oplossingen te vinden. Het zijn niet alleen maatschappelijke kwesties die ons interesseren hoe u hierom vraagt ​​en aandacht krijgt. We houden ons bezig met de creatieve (niet-formele) benadering van sociale problemen. Leer hoe je mensen kunt inspireren door creativiteit, maar ook het hele verhaal kunt vertellen.
Op deze manier helpen we jongeren hun plaats in de samenleving te verdienen.

 

Door training, onderzoek, coaching en consultancy maken we het verschil in de ervaring van jongeren en jeugdwerkers. We doen dit in de commerciële wereld en we gebruiken deze ervaring ook voor sociale impact (Erasmus +). We hebben een sociale impact op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Een van de internationale vormen is deelname aan culturele projecten waarin de beleving van jongeren centraal staat.

 

Drawing to Health heeft een verdienmodel voor commerciële partijen. Drawing to Health verdient geld door coaching, training en advies te geven. We doen dit op basis van niet-formele communicatiemiddelen die verband houden met beeldtaal. We gebruiken deze beeldtaal van soft skills als hulpmiddel, maar dit is nooit een doel binnen onze Erasmus+ projecten voor jongeren, trainingen en onderzoek. We zijn in staat om samen met onze project partners en jongeren de ontwikkelingsprogramma’s en -plannen te creëren, programmeren en beheren met behulp van regionale, nationale en Europese financiële middelen.

 

Onze winst ligt in de verdere ontwikkeling van jongeren. We dragen bij aan meer begrip en respect voor de samenleving. We investeren onze winst in jeugd en jeugdwerkers om hen de kans te geven zich verder te ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is een jeugdwerker die thuis is met een burn-out. Door lid te worden van Drawing to Health krijgt hij de kans om zichzelf te verrijken door culturele ervaringen. We bieden ondersteuning bij reiskosten, administratie, training en andere taken.

 

Onze voorwaarden staan ​​op de website. Iedereen krijgt bij ons de kans om zich verder te ontwikkelen. Of het nu iemand is met veel relaties, een multiculturele achtergrond of een maatschappelijk werker die nooit verder is gekomen dan zijn eigen buurt waarin hij is opgegroeid. Bij ons krijgt iedereen de kans om zichzelf te ontwikkelen in zijn eigen tempo van ontwikkeling.

 

Daarom is een TekenAssessment®, TekenConsult of TekenWorkshop een mooi instrument en zeker geen doel.

 

Tekeningen interpreteren klinkt misschien als koffiedik kijken, maar het is een vak. Als bevoegd docent beeldende vorming heb ik me gespecialiseerd in het lezen van tekeningen. Om me daar verder in te verdiepen, heb ik ook de opleiding tot Specialist Creatieve Communicatie gevolgd. Met die achtergrond, ervaring en opleiding kan ik elke tekening interpreteren en meer over de maker vertellen. Nog belangrijker: ik doe dat met oprechte interesse en ontzettend veel plezier!

Wij doen mee aan Global Goals!

 

Op 25 september 2015 zullen 193 wereldleiders zich verbinden aan 17 globale doelstellingen om in de komende 15 jaar 3 bijzonder belangrijke zaken te bereiken. Een einde maken aan extreme armoede. Ongelijkheid en onrecht bestrijden. Het probleem van klimaatverandering oplossen.Als we er allemaal voor vechten, dan moeten onze leiders ze wel tot uitvoering brengen.

 

Maar om echt te werken, moet iedereen ervan weten. Je kunt niet vechten voor je rechten als je niet weet welke rechten dat zijn. Je kunt wereldleiders niet overtuigen om actie te ondernemen als je niet weet waar je ze van moet overtuigen. Als de doelstellingen bij iedereen bekend zijn, dan worden ze niet vergeten.

 

Wij streven ernaar om ons best te doen deze doelstellingen te bewerkstelligen samen met andere bedrijven!