Missie en Visie

Missie en Visie

Drawing To Health heeft ontdekt dat de screening van sollicitanten of werknemers het efficiëntst is wanneer er beeldtaal wordt gebruikt. Iemands oog-handcoördinatie en de uitwerking daarvan op neurologisch niveau zorgt er namelijk voor dat zijn/haar wezenlijke kwaliteiten naar boven komen.

Ruim tien jaar geleden ontdekte Drawing To Health al dat tekeninganalyse een waardevolle manier was om iemands psychosociale en emotionele ontwikkeling in kaart te brengen. Toen ging het met name om jongvolwassenen, veelal met een autistische stoornis. Gaandeweg heeft Drawing To Health gemerkt dat tekeninganalyse ook toepasbaar is bij de werving en selectie van personeel en bij organisaties die te kampen hebben met disfunctionerende teams. Tekeninganalyse brengt softskills moeiteloos in beeld. En het grote voordeel van tekeninganalyse is dat deze methodiek niet te manipuleren is door de kandidaat.

Wat lossen wij op?

Wij maken van mensen de emotionele kwaliteiten inzichtelijke en zorgen ervoor dat mensen weer in hun kracht staan. Daarnaast zorgen wij dat de motivatie van een persoon inzichtelijk is.  Dan kunnen wij u hierin ondersteunen.

  • Genderdiversiteit
  • Talentontwikkeling
  • Duurzame Inzetbaarheid
  • Werving & Selectie
  • Teamverband
  • Investering veiligstellen

Dit doen we doormiddel van tekeninganalyse. Er wordt door de kandidaat een archetypische tekening gemaakt, bijvoorbeeld een boom. Daarna wordt er een reportage geschreven waarin er een terugkoppeling wordt gemaakt naar de opdrachtgever. Zodat men met de bevindingen en adviezen een weloverwogen keuze kan maken.

Wij doen mee met de Global Goals!

“Op 25 september 2015 zullen 193 wereldleiders zich verbinden aan 17 globale doelstellingen om in de komende 15 jaar 3 bijzonder belangrijke zaken te bereiken. Een einde maken aan extreme armoede. Ongelijkheid en onrecht bestrijden. Het probleem van klimaatverandering oplossen.

Als we er allemaal voor vechten, dan moeten onze leiders ze wel tot uitvoering brengen.

Maar om echt te werken, moet iedereen ervan weten. Je kunt niet vechten voor je rechten als je niet weet welke rechten dat zijn. Je kunt wereldleiders niet overtuigen om actie te ondernemen als je niet weet waar je ze van moet overtuigen. Als de doelstellingen bij iedereen bekend zijn, dan worden ze niet vergeten.”

Wij streven ernaar om ons best te doen deze doelstellingen te bewerkstelligen samen met andere bedrijven!