Get assured

Wees gerust, we beheren de risico's

Dit is een strategische partnerschap die wordt aangegaan door 7 Europese landen (Ierland, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Polen, Roemenië en Turkije) en 8 partners. Het gaat over de inclusie van jongeren met beperkingen en/of chronische gezondheidsproblemen in de maatschappij. Denk hierbij aan aanvragen van hulp, betrekking bij leermobiliteiten door organisaties en het ontbreken van risicobeheerplannen bij organisaties waardoor deze jongeren buiten de boot vallen. Het project dat hieruit voortvloeit is gebaseerd op het principe “Niets over ons zonder ons”, en heeft als doel de inclusie voor deze doelgroep te vergroten en zo de problematiek meer in kaart te brengen.

Strategisch partnerschap voor
risicobeheer en crisisinterventie in internationale mobiliteitsprojecten voor jongeren met
een handicap en chronische ziekten

Doel en definities

 

 

A | DOEL

Het doel van dit strategische partnerschap is om in internationale mobiliteitsprojecten een veilige omgeving te creëren voor jongeren met beperkingen en chronische ziekten en zo de toegangsdrempels tot internationale mobiliteitsprogramma ’s voor deze doelgroepen te verminderen.

 

B | DEFINITIES

B-1 | Risicomanagement

Risicobeheer verwijst naar de praktijk waarbij potentiële risico’s vooraf worden geïdentificeerd, geanalyseerd en voorzorgsmaatregelen worden genomen om het risico te verminderen . De risico’s die we concentreren ons op zijn risico’s voor het welzijn, de gezondheid en zelfs li v e s van onze deelnemers.

Risicobeheer omvat de volgende stappen:

– algemene risicoanalyse

– risicohouding en criteria van de betrokken organisaties

– risicobeoordeling voor de individuele deelnemer

– ondersteuning van speciale behoeften (om het specifieke risico terug te brengen tot een niveau van algemene risico’s voor iedereen)

– informatie, communicatie en richtlijnen (voor zowel deelnemers als partnerorganisaties)

– gezamenlijk crisisinterventieplan

 

B-2 | Crisisinterventie

Hoewel risicomanagement bedoeld is om de risico’s voor individuen te vermijden of te minimaliseren, kan het niet garanderen dat er niets misgaat. In het geval dat risico’s een reëel gevaar of schade worden voor deelnemers aan internationale mobiliteitsprojecten, hebben we een strategie nodig, evenals de capaciteit en de instrumenten voor crisisinterventie om het gevaar of de schade die zich kan hebben voorgedaan, te stoppen of te verminderen. Deze interventie zal succesvoller zijn als we een strategie hebben gepland, capaciteit hebben opgebouwd en weten hoe we instrumenten moeten gebruiken voorafgaand aan het internationale mobiliteitsproject, op basis van een overeenkomst tussen uitzendende en ontvangende organisaties (gezamenlijk crisisinterventieplan).

 

B-3 | Internationale mobiliteitsprojecten

Richtlijnen en instrumenten die binnen dit strategische partnerschap zullen worden opgesteld, zijn van toepassing wanneer jongeren met beperkingen en chronische ziekten grenzen overschrijden, niet voor hun persoonlijke (individuele of groeps) vakanties, maar voor verblijven in het buitenland met een niet-formeel leerdoel, zoals jongerenuitwisselingen, werkkampen, stages, vrijwilligerswerk, au pair. Deze internationale mobiliteitsprojecten worden doorgaans gepland en uitgevoerd door één of meer uitzendende en één ontvangende organisatie.

 

B-4 | Jonge mensen

Als strategisch partnerschap binnen het Erasmus + programma richten we ons primair op internationale mobiliteitsprojecten voor jongvolwassenen van 18 – 30 jaar. In dergelijke gevallen dat minderjarigen (leeftijd 13 – 17 jaar) kunnen worden opgenomen (bijv. Jongerenuitwisselingen), zijn we ons ervan bewust om ook hun ouders te betrekken bij alle communicatie en planning.

 

B-5 | Stoornissen en chronische ziekten

Instrumenten voor risicobeheersing en crisisinterventie zijn nodig voor alle organisaties die individuen of groepen uitzenden of ontvangen in een internationale context. In dit strategische partnerschap richten we ons op de specifieke (hogere) behoeften en risico’s die kunnen optreden wanneer we jongeren met beperkingen en chronische ziekten uitzenden of opvangen, zoals

– sensorische en motorische beperkingen

– cognitieve beperkingen en psychische stoornissen

– chronische ziekten zoals hemofilie, diabetes, epilepsie, morbus crohn

Get Assured: TPM 1 – Berlijn

Get Assured: TPM 2 – Polen