Europe and Diversity (NL)

De training “Europa en diversiteit” is een creatieve, analytische en kritische leerervaring die oude concepten nieuw leven inblaast. Culturele diversiteit is de rijkdom van Europese samenlevingen; het aantal minderheidsgemeenschappen en -groepen in verschillende landen weerspiegelt dit. Of het nu gaat om nationale, religieuze, etnische, sociale of culturele minderheden, minderheden zijn een belangrijke troef voor een intercultureel Europa. Deze diversiteit gaat echter niet altijd hand in hand met sociale cohesie en samenwerking, die voorwaarden zijn voor gelijke rechten en kansen. Discriminerende praktijken blijven in veel samenlevingen een probleem, net als armoede en sociale uitsluiting.

De doelstellingen van het project zijn:

 

Deze opleiding heeft tot doel jeugdprofessionals en kansarme jongeren samen te brengen om hun bewustzijn van diversiteit te vergroten en hen toe te rusten om deze dimensie effectiever en positiever in aanmerking te nemen in hun werk met zeer verschillende jonge mensen of in hun dagelijks leven.

 

We willen dat deze training een kans is voor deelnemers om van elkaar te leren. Daarom wilden we zowel professionals als jongeren centraal stellen in dit project om een ​​bredere visie te hebben op de realiteit van elke actor, de obstakels en mogelijke oplossingen. Sommige verschillen zijn duidelijker dan andere – zoals etniciteit, religie of taal. Diversiteit is echter meer dan alleen voor de hand liggende verschillen, het omvat ook verschillen zoals opleidingsniveau, sociale en economische situatie, seksualiteit, gezondheid en verborgen of zichtbare handicaps. Deelnemers
zal ook leren hoe ze het geleerde doorgeven aan de jongeren met wie ze werken, of zelfs peer-sensibilisatoren of initiatiefnemers worden van ideeën met betrekking tot het thema voor de jonge deelnemers zelf.

Locatie: Angoulême, Frankrijk

Datum: August 30 to September 07, 2021. 

 

 

Ben jij hier nou helemaal enthousiast van geworden? Schrijf je dan nu in! Alle kosten, d.w.z.: de reis, de trainingskosten, eten en hotel overnachtingen, worden vergoed door de Europese Unie.

 

 

 

Er zijn een paar eisen om mee te kunnen doen:

  • Deelnemers dienen minimaal 18 jaar / tussen de 18 en 30 jaar oud te zijn.
  • Je moet vaardig zijn in de Engelse taal
  • Je moet in Nederland woonachtig zijn, of in het bezit zijn van een Nederlands identiteitsbewijs.
  • Je moet in het bezit zin van een Europees Zorgverzekering Pas (EHIC)
  • Je moet bereidwillig zijn om gefilmd te worden gedurende de sessies en workshops van de activiteiten
  • En een ruimdenkend persoon zijn die in groepsverband kan samenwerken
  • Het onderstaande formulier moet ingevuld zijn.