Resources for Improving Social inclusion and Equality, RISE!

 

Middelen voor het verbeteren van sociale integratie en gelijkheid, op basis van toegepaste ondernemerscompetenties

 

In een Europa dat voortdurend verandert, met veel verschillende culturen, heeft dit trainingsproject als doel racisme en discriminatie te verminderen en sociale inclusie te bevorderen, rekening houdend met de prioriteiten en kansen die het Horizon 2020-programma biedt in sociale actie en duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG) ). We zullen vertrouwen op het Entrecomp- en Digcomp-competentiekader, als een hulpmiddel om competenties te genereren die ons op een ondernemende manier laten denken en handelen.

 

Dit project richt zich op de opleiding van werknemers van jongerenorganisaties om deelnemers via toekomstige onderwijsmethoden te inspireren tot toekomstige projecten van inzetbaarheid en ondernemerschap. Hoe je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leerproces (zelfgestuurd leren) komt aan bod. Met dit project zullen we de toekomst en het heden van werknemers van jongerenorganisaties ondersteunen bij de ontwikkeling van specifieke capaciteiten voor ondernemerschap en werkgelegenheid.

 

De doelstellingen van het project zijn:

  1. Bied praktische hulpmiddelen aan om de sociale inzetbaarheid en ondernemersvaardigheden te verbeteren in projecten die inclusie, diversiteit en gelijkheid ondersteunen.
  2. Ondersteuning van de professionele en persoonlijke ontwikkeling van jonge werknemers en jeugdtrainers.
  3. Geef informatie en toepasbaarheid op het Entrecomp en Digcomp competentiekader.
  4. Publiceer de prioriteiten Horizon 2020, doelstellingen voor duurzame ontwikkeling; en initiatieven voor sociale integratie op deze gebieden ontwikkelen.
  5. Bieden handige hulpmiddelen en methoden voor gebruik met de jongeren met wie u werkt, in internationaal werk met jongeren en in het kader van ERASMUS + en het Europees Solidariteitskorps.
  6. In actie: nieuwe initiatieven voor sociaal ondernemerschap en inzetbaarheid in jeugdwerk verkennen en ontwikkelen.

 

Fasen van het project

Het project kent 3 fasen:

 • de voorbereidingsfase
 • de uitvoering van de belangrijkste activiteiten en
 • fase van uitbreiding van de resultaten en evaluatie.

 

De activiteiten zullen dynamische en creatieve workshops omvatten, die gericht zijn op het vergroten van het bewustzijn van diversiteit, gelijkheid en inclusie, en bevordering van sociaal ondernemerschap. De activiteiten zullen hoofdzakelijk gericht zijn op de opleiding van opleiders en facilitators van jeugdwerkers, waarbij gebruik wordt gemaakt van de methode van niet-formeel onderwijs. Omdat het project ook gaat over de empowerment van intellectuele capaciteiten, door middel van een educatief proces, past de methodiek bij de doelstellingen van het project en de activiteiten zelf. De activiteiten van het project zijn gecompliceerd, dus het begint bij de basisprincipes algemeen en zeer specifiek, wat betekent dat we beginnen met de basisprincipes en de termen die een inleiding vormen op de afzonderlijke punten van alle hierboven genoemde elementen.

 

 

Deelnemersprofiel

Deelnemers aan dit project zijn jeugdwerkers, huidig ​​en toekomstig, en jongeren, bij de ontwikkeling van specifieke vaardigheden, gericht op de ontwikkeling van middelen voor diversiteit, inclusie, geen discriminatie en het verwerven van vaardigheden die bijdragen aan het verbeteren van de levenskwaliteit door sociaal ondernemerschap.

 

We willen de nadruk leggen op deelnemers die zijn:

 • geïnteresseerd in het onderwerp van het project
 • in staat om de behoeften van jongeren in hun lokale gemeenschap te identificeren en te analyseren
 • bereid om actief deel te nemen en kennis, expertise en positieve energie te delen met de rest deelnemers.
 • in staat om in het Engels te werken
 • bekend met het concept van niet-formeel onderwijs en zelfgestuurd leren
 • bereid zijn om met jongeren te werken op het gebied van inclusie en diversiteit
 • bereid om door te gaan en de opgedane kennis te delen

 

In dit project gaan we ook mensen opnemen met minder kansen, zoals mensen uit plattelandsgebieden en de gebieden met niet zo geschikt onderwijssysteem, de jongeren uit de regio’s met economische obstakels sociale problemen, de jongeren die vanwege financiële redenen zijn niet in staat om gewenst onderwijs vrij te geven – het kiezen van al deze groepen deelnemers zal ook een kans hebben om te begrijpen hoe te werken met deze specifieke groepen mensen en om persoonlijke barrières te doorbreken.

 

Het project zal voldoen aan de individuele behoeften van elke jeugdwerker, om het segment van kennisoverdracht uit te voeren, kritisch denken over onderwijs te creëren om een ​​beter onderwijsproces te hebben

 

 

 

Locatie: Haven van Sagunt, Valencia, Spanje

Datum: 1 september t/m 7 september

 

Ben jij hier nou helemaal enthousiast van geworden? Schrijf je dan nu in! Alle kosten, d.w.z.: de reis, de trainingskosten, eten en hotel overnachtingen, worden vergoed door de Europese Unie.

 

 

Er zijn een paar eisen om mee te kunnen doen:

 • Deelnemers dienen tussen de 18 en 25 jaar oud te zijn.
 • Je moet vaardig zijn in de Engelse taal
 • Je moet in Nederland woonachtig zijn, of in het bezit zijn van een Nederlands identiteitsbewijs
 • Je moet bereidwillig zijn om gefilmd te worden gedurende de sessies en workshops van de activiteiten
 • En een ruimdenkend persoon zijn die in groepsverband kan samenwerken
 • Het onderstaande formulier moet ingevuld zijn.

 

In geval van calamiteiten wordt er telefonisch contact opgenomen met de opgegeven contactpersoon.
Als u dit aanvinkt, gaat u akkoord met alle voorwaarden en met de verwerking van uw gegevens voor het participeren aan dit project. Zie ons Privacybeleid voor meer details