Pale Blue Dot NL

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.’ (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens)

 

Maar zijn we dat ?!

In de snel veranderende moderne wereld kan haat en discriminatie zich snel verspreiden. In het licht van de recente gebeurtenissen in Europa, namelijk de migratiecrisis en de gevolgen daarvan, is het een zware taak geworden om ervoor te zorgen dat alle mensen dezelfde rechten genieten en dat ze gelijk worden behandeld zonder discriminatie.

 

Hoewel de EU stappen heeft gezet in de richting van het creëren van de veilige, welvarende ruimte voor iedereen, zowel in de Unie als in de buurlanden, staat Europa nog steeds voor uitdagingen.

 

4 van de 10 (38%) Europeanen voelden zich dagelijks gediscrimineerd vanwege hun etnische of immigrantenachtergrond, huidskleur of religie, dit zijn de meest voorkomende gronden voor discriminatie.

Als het gaat om intolerantie en haat, is er veel om aan te werken, daarom is het Pale Blue Dot-project bedoeld om de huidige situatie te verbeteren. Om meer impact op mensen te hebben, moeten we verbeteren, nieuwe vaardigheden, kennis en meer structurele samenwerking verwerven. Daarom moeten we onze jongerenwerkers een interculturele ervaring bieden, kennis van hedendaagse discriminatie, de oorzaken ervan en manieren om deze met succes aan te pakken.

De doelstellingen van het project zijn:

 • Ontwikkeling van specifieke kennis van 24 jeugdwerkers uit 8 landen over moderne discriminatie.
 • 24 jeugdwerkers uitrusten met niet-formele en nieuwe instrumenten waarmee ngo’s bewustmakingscampagnes kunnen voeren.
 • Versterking van het partnerschap tussen 4 EU- en 4 niet-EU-lidstaten op het gebied van het maatschappelijk middenveld.
 • Promoten van Erasmus + kansen bij 24 deelnemers tijdens het project en als follow-up met hun doelgroep.

Locatie: Boekarest

Datum: 1 – 8 augustus 2021

 

 

Ben jij hier nou helemaal enthousiast van geworden? Schrijf je dan nu in! Alle kosten, d.w.z.: de reis, de trainingskosten, eten en hotel overnachtingen, worden vergoed door de Europese Unie.

 

 

 

Er zijn een paar eisen om mee te kunnen doen:

 • Deelnemers dienen minimaal 18 jaar oud te zijn.
 • Je moet vaardig zijn in de Engelse taal
 • Je moet in Nederland woonachtig zijn, of in het bezit zijn van een Nederlands identiteitsbewijs.
 • Je moet in het bezit zin van een Europees Zorgverzekering Pas (EHIC)
 • Je moet bereidwillig zijn om gefilmd te worden gedurende de sessies en workshops van de activiteiten
 • En een ruimdenkend persoon zijn die in groepsverband kan samenwerken
 • Het liefst actief betrokken bij de dagelijkse activiteiten van NGO’s als leden of vrijwilligers;
 • Evenementen organiseren op het gebied van multiculturaliteit, discriminatie en tolerantie, migratie en sociale integratie;
 • Enthousiast en gemotiveerd om nieuwe vaardigheden te verwerven, hun kennis te verbreden en ervaringen met betrekking tot het onderwerp te delen;
 • Het liefst bewezen praktijkervaring op het gebied van jeugdwerk.
 • Het onderstaande formulier moet ingevuld zijn.