Migrant Women Empowerment

Jonge migrantenvrouwen staan ​​elke dag voor uitdagingen. Afgezien van het delen van de strijd van hun gemeenschap, worden jonge migrantenvrouwen systematisch met dubbele discriminatie geconfronteerd, simpelweg omdat ze vrouw en migrant zijn. Dit omvat niet alleen discriminatie van niet-migranten, maar ook binnen de migrantengemeenschappen. Begrijpen dat investeren in de integratie van jonge migrantenvrouwen essentieel is voor sociale veranderingen, voor de ontwikkeling van migrantengemeenschappen en het waarborgen van de rechten van migrantenvrouwen.

 

Vrouwen worden beschouwd als mensen met een hoge mate van kwetsbaarheid, niet alleen op het gebied van opleiding en werkgelegenheid, maar ook om mensen bewust te maken van gelijke rechten en om culturele stereotypen te overwinnen. Om deze reden was 15 oktober de werelddag van de vrouw voor 1,5 miljard vrouwen over de hele wereld en meer dan 5 miljoen in ons land. Om al deze redenen waren 8 partners uit 8 EU- en niet-EU-landen van mening dat de kwestie van gelijke kansen voor migrantenvrouwen moet worden besproken en bevorderd door nieuwe netwerken en partnerschappen op te zetten die in de toekomst kunnen helpen om de beginselen van gelijkheid van kansen te promoten en te kennen, wat later zal leiden tot bewustwording van de rechten van personen die tot kwetsbare groepen in het algemeen behoren en van migrantenvrouwen in het bijzonder.

 

Het hoofddoel van het project is – Het creëren en ontwikkelen van netwerken en partnerschappen tussen de 8 partners om ten minste 4 projecten te genereren met als hoofdthema de bevordering van de principes van gelijke kansen en het wegnemen van discriminerende barrières op basis van geslacht.

De doelstellingen van het project zijn:

 • Het delen van de persoonlijke, sociaal-educatieve en professionele ervaring van 35 jeugdwerkers uit 8 partnerlanden en niet-EU-partnerlanden op de sociale integratie van vrouwen op het platteland;
 • Bevordering van instrumenten en methoden van niet-formeel onderwijs bij de sociale integratie van migrantenvrouwen uit Turkije en partnerlanden in het project;
 • Het creëren van partnerschappen en netwerken tussen de partnerlanden in het project om projecten voor sociale inclusie voor vrouwen in plattelandsgebieden uit te voeren;
 • Verbetering van sleutelcompetenties en bevordering van actief burgerschap onder jongeren, sociale inclusie en solidariteit, interculturele dialoog, bevordering van Europese samenwerking op jeugdgebied, sociale inclusie, Europees burgerschap en innovatie.

Locatie: Izmir, Turkije

Datum: 9 – 16 augustus 2021

 

 

Ben jij hier nou helemaal enthousiast van geworden? Schrijf je dan nu in! Alle kosten, d.w.z.: de reis, de trainingskosten, eten en hotel overnachtingen, worden vergoed door de Europese Unie.

 

 

 

Er zijn een paar eisen om mee te kunnen doen:

 • Deelnemers dienen minimaal 18 jaar / tussen de 18 en 30 jaar oud te zijn.
 • Je moet vaardig zijn in de Engelse taal
 • Je moet in Nederland woonachtig zijn, of in het bezit zijn van een Nederlands identiteitsbewijs.
 • Je moet in het bezit zin van een Europees Zorgverzekering Pas (EHIC)
 • Je moet bereidwillig zijn om gefilmd te worden gedurende de sessies en workshops van de activiteiten
 • En een ruimdenkend persoon zijn die in groepsverband kan samenwerken
 • Het onderstaande formulier moet ingevuld zijn.