EDUSIMSTEAM

STEAM-onderwijs op scholen bevorderen

Ons project is gebaseerd op de prioriteit “het bevorderen van innovatieve en interdisciplinaire benaderingen van STE (A) M lesgeven in het onderwijs ”. Aangezien de EU bang is voor lage reken- en alfabetiseringsvaardigheden, is er een toenemende interesse in het ondersteunen van docenten voor gekwalificeerde onderwijspraktijken. Tegenwoordig hebben 70 miljoen Europeanen een tekort voldoende lees- en schrijfvaardigheid, slechte rekenvaardigheid en digitale vaardigheden. Echter, toekomstige economische groei en sociale vooruitgang zijn afhankelijk van innovatie, technische knowhow en knowhow; de kernvaardigheden voor dit zijn kritisch denken, creativiteit, probleemoplossing, wereldwijde samenwerking en communicatie (bijv. OESO, 2010; Toner, 2011), waardoor STEM-methodologie onmisbaar is voor scholen. Het voorgestelde project dat rond deze EU-context is gestructureerd, beoogt vier hoofdactiviteiten te ontplooien om een ​​effectief gebruik van de STEAM-aanpak in de EU te verspreiden.

Het project behandelt 2 horizontale en 2 sectorale prioriteiten. Met de vorming van Teacher Training & amp; Curriculum voor STEM, het beroepsprofiel van de lerarenberoepen zal worden versterkt omdat leraren zullen leren hoe ze betere scenario’s kunnen schrijven en STEAM-praktijken voor hun klas kunnen toepassen en deze aan jonge studenten in de klassen zullen geven, wat indirect zal helpen bij projectactiviteiten om de prestaties te verbeteren van jongeren met lage en normale basisvaardigheden. Leraren zullen STEAM-lesgeven in het onderwijs op een effectieve manier gebruiken bij lerarenopleidingen, volgens curriculumvoorstellen en e-inhoud die in het project wordt geleverd. Een innovatief onlineplatform op basis van STEAM-onderwijs zal docenten helpen bij het bevorderen van hun professionele ontwikkeling op het gebied van ICT-methodologieën, wat scholen ook zal helpen hun onderwijsinhoud te herzien in relatie tot wat wordt onderwezen op het online platform in verschillende talen. Het platform wordt in verschillende talen geleverd. Een praktische gids voor STEM-implementatie zal beleidsmakers laten zien hoe ze een effectieve strategie kunnen voeren in de EU en in het hele land om de ontwikkeling van de vaardigheden van leraren te bevorderen.