Derde transnationale bijeenkomst van het PERSON project: bevordering van inzetbaarheid, omscholing en sociale vaardigheden van NEETs

Person Project
feb 20 2020

Derde transnationale bijeenkomst van het PERSON project: bevordering van inzetbaarheid, omscholing en sociale vaardigheden van NEETs

Jongeren spelen een belangrijke rol bij het opbouwen van een gezonde economische situatie voor de komende generaties. Ze hebben de mogelijkheid om de economische capaciteit te vergroten en beginnen een perfecte economische impact op de samenleving te vormen. Als een belangrijke determinant van mensenkapitaal is onderwijs een van de grote factoren voor economische ontwikkeling. Het is duidelijk dat met hoger onderwijs het kapitaalvermogen van mensen verbetert en er op zijn beurt een piek lijkt te zijn in de arbeidsproductiviteit.

 

De arbeidsstatus en de inkomsten uit de arbeidsmarkt zijn sterk afhankelijk van de opleidingsgraad. De hogere comebacks in het onderwijs in de toekomst zullen het onderwijs nog aantrekkelijker maken voor de persoon, wat vooral economische ontwikkeling tot gevolg zal hebben. In één opzicht voert deze koppeling tussen onderwijs, arbeidsparticipatie en economische groei, voornamelijk regeringen in ontwikkelingslanden, verschillende economische hervormingen door in hun onderwijssystemen.

 

Het eerste doel van het project is de noodzaak om jongeren in detail te begrijpen tijdens de overgang van NEET’s (niet in onderwijs, werk of opleiding) of passief naar werk.

 

Tijdens de derde transnationale sessie van het project, die plaatsvond in Larissa, Griekenland, onder de bewering van IED, hebben partners in detail de trainingscontext gegeven die zij hebben met het doel NEET’s uit te rusten. Ze zullen een trainingsstap maken in 3 fasen. De eerste stap zal zijn voor diegenen die technologische analfabeten zijn, de tweede stap zal zijn voor diegenen die technologische geletterden zijn en de laatste stap voor diegenen die ontwikkelde technologiegebruikers zijn. Blijf bij ons voor de trainingsinhoud die we zullen delen.

Deel Post