dBias

dBias - Communicatie en Onderwijs

Lees verder over dBias: https://dbias.eu/

Cognitieve wetenschappers en communicatiedeskundigen hebben bewezen dat er één probleem is dat tal van obstakels oproept voor het communicatieproces en voor de beoordeling van de juistheid van informatie. Dit probleem is de grote familie van cognitieve vooroordelen – de dingen die ons beletten rationele en geïnformeerde keuzes te maken, de informatiestromen te manipuleren, ongewenste filters te plaatsen, betekenissen te veranderen, acties uit te lokken. Op basis van verstoorde communicatie zijn we dus verplicht om onze meningen en gedragingen dienovereenkomstig vorm te geven. Het project richt zich op het gebrek aan een alomvattende benadering om docenten te onderwijzen over vooroordelen, veerkracht op te bouwen bij leerlingen en kritische mindsets te bevorderen. Onderzoek toont aan dat er een steeds groter wordende kloof is tussen degenen die meesterlijk kunnen navigeren in traditionele en digitale informatie, en degenen die dat niet kunnen. Deze kloof is cognitief van aard en kan niet worden opgelost door betere toegang tot technologie, welvaart, enz. Communicatie tussen verschillende culturen en subculturen wordt negatief beïnvloed door misvattingen en een gebrek aan vermogen om informatie kritisch te verwerken en te begrijpen. Actief burgerschap lijdt aan vertekende informatie en hier zijn we dan, met een innovatieve, meeslepende en praktische manier om deze problemen aan te pakken!

De belangrijkste doelstellingen van dBias:

 • De communicatie tussen leraar en leerling verbeteren door meer bewustzijn en begrip van het aantal, de aard en de impact van cognitieve vertekeningen
 • Een hulpmiddel te bedenken voor het verzamelen van bruikbare gegevens over vatbaarheid / weerstand, transversale invloed en intensiteit van vertekening
 • Verzamelde analyse gegevens om onderwijsstrategieën te ontwikkelen (de-biasing) voor verbeterde communicatie tussen leraar en leerling en de doeltreffendheid van training
 • Introduceer een innovatieve en vakoverstijgende toolbox (video’s en de-biasing-strategieën) in de context van volwasseneneducatie en opleiding
 • Bevorder actief burgerschap via de scenario’s / onderwerpen en verbeterde informatiegeletterdheid
 • Verbeter begrip en tolerantie tussen vertegenwoordigers van verschillende groepen / culturen en draag bij aan persoonlijke ontwikkeling

 

Beginnend met een verzameling van ongeveer 200 vooroordelen, zullen we een toolbox produceren die de ontwikkeling van kritische mindsets voor volwassen lerenden zal stimuleren.

We zullen voortbouwen op gevestigde wetenschappelijke feiten en onze methodologie omvat een volledig datagestuurde benadering om vooroordelen te bestrijden via gerichte interventies die worden bemiddeld door een combinatie van:

 1. een uniek leerplatform dat zal dienen als
  1.  medium voor gegevensverzameling en
  2.  de-biasing tool, en
 2. volledig ontwikkelde onderwijsstrategieën en ondersteunend didactisch materiaal voor meer gerichte interventies.

 

Om dit te bereiken zullen we scenario’s ontwikkelen voor korte video’s. De beslissing over de onderwerpen zal worden genomen na een enquête over de onderwerpen die waarschijnlijk het meest interessant zijn voor geselecteerde doelgroepen, om een ​​hoge mate van betrokkenheid bij de projectgerelateerde activiteiten en experimenten te garanderen. Op basis van de scenario’s zullen we video’s opnemen die situaties illustreren waarin cognitieve bias waarschijnlijk een grote rol zal spelen. Deze zullen verband houden met de onderwijs- en opleidingscontext en met dagelijkse interacties en communicatie.

 

Elke video wordt vervolgens verwerkt tot een korte clip met een situatie, een scherm voor de keuze van de actie door de gebruiker, een tweede clip die de verdere ontwikkeling van de situatie laat zien en de aanwijzingen / info bevat die in het eerste deel ontbreken, en dan weer een keuzescherm om vorige keuze te bevestigen / wijzigen. Een speciaal ontwikkeld algoritme voor machine learning dat op een speciaal platform wordt uitgevoerd, stelt gebruikers in staat clips te bekijken, willekeurig te starten, antwoorden op te nemen, patronen te ontdekken en de patronen te testen met dezelfde gebruiker en met andere gebruikers.

Het platform berekent in realtime verschillende statistieken / verhoudingen: gevoeligheid / veerkracht van de bias (en intensiteit) op basis van een individuele clip, en op basis van een serie / reeks clips, en zal de transversale invloed identificeren (hoe de ene clip / sequentie de andere beïnvloedt). clips / sequenties). Het platform zal worden gegamificeerd om meer aandacht te trekken – een sleutel tot het succes van deze tool ligt in het verzamelen van grote hoeveelheden gegevens. Daarom zullen we intensief werken aan maximale publiciteit van de tests van de tool. Na een gedegen analyse van de verzamelde gegevens, zullen we een reeks lesstrategieën ontwikkelen om kritisch denken, mediageletterdheid en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen. Ze zullen even nuttig zijn voor docenten in elk vakgebied die het gevoel hebben dat de effectiviteit van het lesgeven afneemt als gevolg van de impact van vooroordelen op cognitieprocessen. De strategieën kunnen worden gebruikt om het leerproces op te lossen, op te ruimen en te vertekenen.

Hier is een weergave van de vooroordelen die we tijdens deze training zullen onderzoeken en waaraan we zullen werken:

 

dBias

View the newsletter on the right!

Have you become curious after reading all of this?

 

Click here to go to their site!