Civic Education and Human Rights

Tegenwoordig zijn 2,5 miljard jongeren in de leeftijd van 15-30 jaar over de hele wereld de grootste generatie die ooit invloed heeft gehad op de samenlevingen waarin ze leven. Deze jonge machtswaarden, attitudes en vaardigheden zullen de toekomst van de samenlevingen en naties waartoe ze behoren fundamenteel vormgeven. Door de impact van de jeugd van vandaag op de toekomst van Europese landen over te nemen, zijn veel regeringen en internationale jongerenorganisaties steeds meer geïnteresseerd in deze jonge Europese burgers. Het laat zien dat jongeren een enorme impact kunnen hebben op de ontwikkeling van de samenleving, nieuw beleid in verschillende Europese landen en de ontwikkeling van het programma door de ontwikkeling van jongeren en jongerenparticipatie te promoten als een veelbelovende benadering van ontwikkeling.

 

De Europese regio is de thuisbasis van jonge Europeanen tussen de 15 en 30 jaar. Aangezien landen in de Europese regio te maken hebben met groeiende economieën, groeiende maatschappelijke organisaties en politieke transities, hebben ze een belangrijke kans om de energie van jonge mensen te gebruiken om sociale vooruitgang te boeken. , economische en menselijke ontwikkeling. Om dit “demografische dividend” te innen, moeten jongeren echter worden uitgerust met menselijke en sociale kapitaalvaardigheden en capaciteiten om verantwoordelijke en productieve burgers te worden.

Project doelstellingen
 • Jongerenwerkers voorlichten over hun rechten en verantwoordelijkheden als burgers en hun energie kanaliseren in positieve wegen binnen de heersende politieke kaders
 • Om jongerenwerkers in staat te stellen deel te nemen aan de publieke sfeer, maatschappelijke betrokkenheid
 • Een politieke cultuur van tolerantie en sociale betrokkenheid bevorderen, waarbij jeugdwerkers worden geproduceerd met geïnformeerde en verantwoordelijke noties van burgerschap
 • Het aantal en de kwaliteit van kansen voor maatschappelijke betrokkenheid van jongeren vergroten door het bewustzijn te vergroten over de impact ervan op de positieve ontwikkeling van jongeren
 • Investeringen in dergelijke programma’s verhogen en een praktijkgemeenschap bevorderen die kan werken om deze programma’s te implementeren.
 • De mogelijkheid bieden om deel te nemen en de vaardigheden te bieden om een ​​zinvolle bijdrage te leveren aan hun gemeenschappen die de voorhoede kunnen vormen van transformatie in hun samenlevingen.
 • Jongerenwerkers empoweren en hen een gevoel van verantwoordelijkheid en mogelijkheden bieden, wat een voorwaarde is om actieve deelnemers te worden in hun eigen ontwikkeling en die van hun samenleving.
 • Om jeugdwerkers te helpen bij het verwerven van soft skills, burgerbetrokkenheidsprogramma’s van voldoende duur en verfijning
 • Helpen bij het cultiveren van het menselijk en sociaal kapitaal van jeugdwerkers in zowel politieke (georganiseerde politieke formaties) als ‘niet-politieke’ vormen (dwz vrijwilligerswerk, maatschappelijk werk en gemeenschapsontwikkeling – om jeugdwerkers te betrekken bij lobbyen en door jongeren op te leiden in verschillende vaardigheden)

Locatie: Mersin, Turkije
Admiral Hotel

Datum: 4 t/m 11 juni 2022

Ben jij hier nou helemaal enthousiast van geworden? Schrijf je dan nu in! Alle kosten, d.w.z.: de reis, de trainingskosten, eten en hotel overnachtingen, worden vergoed door de Europese Unie. (Reiskosten worden vergoed tot €360 p.p)

Meer informatie?

Als je meer informatie wilt, kun je het infopack hieronder downloaden

Download de infopack

Er zijn een paar eisen om mee te kunnen doen:

 

 • Deelnemers dienen minimaal 18 jaar oud te zijn
 • Je moet vaardig zijn in de Engelse taal
 • Je moet in Nederland woonachtig zijn, of in het bezit zijn van een Nederlands identiteitsbewijs.
 • Je moet in het bezit zin van een Europees Zorgverzekering Pas (EHIC)
 • Je moet bereidwillig zijn om gefilmd te worden gedurende de sessies en workshops van de activiteiten
 • En een ruimdenkend persoon zijn die in groepsverband kan samenwerken
 • Het onderstaande formulier moet ingevuld zijn.
In geval van calamiteiten wordt er telefonisch contact opgenomen met de opgegeven contactpersoon.
Als u dit aanvinkt, gaat u akkoord met alle voorwaarden en met de verwerking van uw gegevens voor het participeren aan dit project. Zie ons Privacybeleid voor meer details