CIVIC EDUCARION AND HUMAN RIGHTS, TURKEY PROJECT

CIVIC EDUCARION AND HUMAN RIGHTS, TURKEY PROJECT

In de opkomst van juni 2022 nam Drawings to Health deel aan een Erasmus+-project in Mersin, Turkije, met als thema burgereducatie en mensenrechten. In dit project was er deelname uit een paar landen in heel Europa, zoals Roemenië, Italië, Griekenland en Nederland, terwijl Turkije de gastorganisatie was. De duur van dit project was een week waarin we veel leuke en leerzame activiteiten hebben kunnen doen.

Beginnend met vriendelijke introducties van elkaar, introduceerde de trainer het onderwerp ook met een interactieve benadering. Het werd gevolgd door leuke energizers en groepsactiviteiten om te werken en het concept van burgerschapsvorming en mensenrechten beter te begrijpen. Het was interessant om vanuit verschillende landen inzichten te hebben over de mensenrechten en de uitdagingen waarmee we in een samenleving worden geconfronteerd. Tijdens deze activiteiten leerden wij als deelnemers veel nieuwe informatie en details over het betreffende onderwerp. Door deel te nemen aan groepsactiviteiten en presentaties, hadden we veel momenten om te brainstormen en de situatie van mensenrechten en burgerverantwoordelijkheden als burger van onze individuele landen kritisch te analyseren. De training legde niet alleen het idee van onze burgerlijke verantwoordelijkheid als burger bloot, maar ook als wereldburger.

Deze training bracht ook onze aandacht voor de cultuur van politieke tolerantie en maatschappelijke betrokkenheid met betrekking tot internationale betrekkingen tussen landen en ook binnen naties. Deelnemers kregen activiteiten aangeboden om gemeenschapsbewustzijn te ontdekken en het belang van sociale transformaties voor verbetering te erkennen. De focus lag ook op duurzame ontwikkeling in dit hele onderwerp en ik zou zeggen dat het een succesvol project was dat ons allemaal samenbracht.

Alle deelnemers brachten uiteenlopende kennis uit hun land en cultuur mee die ze deelden tijdens de projectactiviteiten en tijdens de culturele avonden. Aan het einde van het project namen we allemaal verbeterde kennis en inzichten over de oorzaak van het project op, want last but not least kregen we veel culturele uitwisseling in informele activiteiten.

Ik ben alle organisaties die betrokken zijn geweest bij het tot stand brengen van dit werk en het succesvol afronden van het project dankbaar. Mijn speciale dank gaat uit naar Drawing to Health organisatie voor hun inzet en motivatie in dergelijke projecten in samenwerking met Erasmus+. Ik kijk ernaar uit om deel te nemen aan verdere activiteiten van die aard omdat het me heeft geholpen om te leren en tegelijkertijd te genieten van de informele leermethoden.

Deel Post