Bevordering van inzetbaarheid, omscholing, sociale vaardigheden voor NEETS

mei 01 2018

Bevordering van inzetbaarheid, omscholing, sociale vaardigheden voor NEETS

“Bevordering van inzetbaarheid, omscholing, sociale vaardigheden voor NEETS” (acroniem: PERSON) is een KA2-project in het kader van het Erasmus + -programma, dat 27 maanden zal duren en waarbij acht partners uit zes verschillende landen zijn betrokken: Italië, Turkije, Spanje, Griekenland, Nederland en Verenigd Koninkrijk. Het hoogste doel is het bevorderen van inzetbaarheid, herscholing en de sociale vaardigheden van NEET’s en inactieve jongeren om duurzame en gekwalificeerde arbeidskrachten te ontmoeten en het concurrentievermogen van Turkije en Europa te verbeteren. Het project zal innovatieve trainingsprogramma’s en methoden bieden om aan de behoeften van jongeren te voldoen, niet alleen in het beroepsleven, maar ook in hun sociale leven. Daarom zijn drievoudige doelstellingen gericht. Ten eerste is er de behoefte om jonge individuen in detail te begrijpen tijdens hun overgang van NEET of inactief naar het werk. De anderen zijn, de behoefte aan een tool / platform voor het verzamelen en delen van gegevens, een educatieplan voor het aantrekken en herscholen van meer inactieve jonge individuen en de noodzaak om communicatie en gezamenlijk werk te overbruggen dat vaak bestaat tussen universiteiten, personeel, senior management en studenten in internationaliseringsinspanningen en -activiteiten. Er zijn zeven geplande intellectuele resultaten:

O1 Sate of the Art en Panacea voor NEET’s;

O2 Trainingsmodule voor technologische analfabeten en MOOC-ontwerp;

O3 Trainingsmodule voor technologische literatuur en MOOC-ontwerp;

O4-trainingsmodule voor gebruikers van geavanceerde technologie en MOOC-ontwerp,

O5 Pilot Training;

O6 Een uitgebreid handboek van PERSOON;

O7 MOOC-ontwerp instellen.

Alle partners nemen actieve verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de genoemde output.

Deel Post