Asielzoekers; Baanzoekers!

jun 20 2016

Asielzoekers; Baanzoekers!

Door hun te helpen met onze assessments, kunnen zij hun leven weer in de hand krijgen.

 

Zoals u misschien wel weet helpen wij mensen met een tekenanalyse om zo hun eigen softskills inzichtelijk te maken. Maar het kan ook worden gebruikt om diepliggende problemen en moeilijkheden zichtbaar te maken. Dit wordt gebruikt voor mensen in het Autisme Spectrum, maar ook voor asielzoekers. Waarom asielzoekers? Omdat als je een asielzoeker kunt helpen om zijn problemen te verwerken, hij of zij veel sneller kan werken aan zijn inburgering en met plezier mee kan draaien.

Waar komen de problemen vandaan?

Asielzoekers zijn mensen die zijn gevlucht voor de gebeurtenissen in hun eigen land. Vaak zijn die gebeurtenissen heftig en gewelddadig. Dit zorgt vaak voor trauma’s en psychische problemen. Als ze na hun lange reis om te vluchten voor de gruwelijke daden eindelijk hier aankomen zijn ze vaak nog erg van slag . Het is voor de hulpverleners die ze proberen te helpen erg lastig, niet alleen omdat er veel mensen met veel problemen zijn, maar ook door de taal- en cultuurbarrière.

Welke problemen hebben zij?

Door wat zij hebben meegemaakt hebben vluchtelingen veel problemen die normaal functioneren in de weg staan. Ten eerste hebben de meeste last van slaapproblemen dat ook vaak weer gepaard gaat met een verstoorde dag structuur en –ritme, en die komen vaak voort uit angst. Velen zijn ook in het midden van een rouwproces, omdat ze dierbaren in oorlogssituaties of tijdens de vlucht zijn kwijtgeraakt. Dit zijn best heftige kwesties. Sommigen kunnen de druk en verdriet niet goed meer aan en grijpen dan naar andere middelen. Alcoholproblemen komen dan ook wel geregeld voor, drugs ook in mindere mate. En omdat ze allemaal in één gebouw zitten gepropt om te wachten op uitspraak komen de spanningen soms hoog te staan, wat weer leidt tot frustraties en geweld.

Hoe kunnen ze worden geholpen?

Gelukkig zijn er hier in Nederland veel instanties die ze willen helpen om hun leven weer op de rit te krijgen. Er zijn tolken die goed in kaart kunnen brengen waar ze last van hebben, en de hulpverlening die de therapie wil geven zodat ze de vreselijke dingen die ze hebben meegemaakt in ieder geval kunnen verwerken en een plek kunnen geven. Wij dragen ook ons steentje bij door assessments uit te voeren in het voortraject. Doordat wij voor het proces al inzichtelijk kunnen maken hoe iemand is en hoe hij in zijn kracht kan staan, besparen we ook nog veel kosten en helpen wij hen om weer verder te gaan in hun ontwikkeling. Doordat het beeldtaal is, is de taal- en cultuurbarrière grotendeels niet aanwezig. Zo kan iedereen deze mensen helpen hun leven weer in de hand te krijgen.

Deel Post