Missie en Visie

Missie en Visie

 

Drawing To Health heeft ontdekt dat de screening van sollicitanten of werknemers het efficiëntst is wanneer er beeldtaal wordt gebruikt. Iemands oog-handcoördinatie en de uitwerking daarvan op neurologisch niveau zorgt er namelijk voor dat zijn/haar wezenlijke kwaliteiten naar boven komen. Deze blijven doorgaans onbelicht tijdens reguliere wervings- en selectieprocedures of functioneringsgesprekken.

 

Om die reden stelt Drawing To Health dat steeds meer bedrijven – wij spreken ook wel van nieuwetijdsbedrijven – vandaag de dag behoefte hebben aan een andere aanpak van personeelsscreening. In de praktijk gaan werknemers vaak op projectbasis aan de slag in gemêleerde teams. Daarbij wordt een groot beroep gedaan op psychosociale en emotionele kwaliteiten van mensen, de zogenaamde softskills. Deze zijn vrijwel niet te meten met de huidige lineaire assessments, die daardoor dus onvoldoende aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Drawing To Health ziet dit fenomeen met name bij ICT-bedrijven de kop opsteken.

 

Ruim tien jaar geleden ontdekte Drawing To Health al dat tekeninganalyse een waardevolle manier was om iemands psychosociale en emotionele ontwikkeling in kaart te brengen. Toen ging het met name om jongvolwassenen, veelal met een autistische stoornis. Gaandeweg heeft Drawing To Health gemerkt dat tekeninganalyse ook toepasbaar is bij de werving en selectie van personeel en bij organisaties die te kampen hebben met disfunctionerende teams. Tekeninganalyse brengt softskills moeiteloos in beeld. En het grote voordeel van tekeninganalyse is dat deze methodiek niet te manipuleren is door de kandidaat.

 

Drawing To Health wil hiermee een betrouwbare, meedenkende partner zijn voor bedrijven die nieuwe wegen zoeken om personeel te screenen en die het belang zien van softskills en talentontwikkeling. Daarbij is ons doel tevredenheid te creëren bij deze bedrijven. Drawing To Health stáát voor succes!

 

Wat lossen wij op?

Wij maken van (potentiële) personeelsleden de psychosociale en emotionele kwaliteiten inzichtelijke en zorgen ervoor dat u uw investering zeker kunt stellen en dat u nog gerichter kunt selecteren. Daarnaast kunnen wij de motivatie van een persoon inzichtelijk krijgen. Wilt u investeren in duurzame inzetbaarheid (DI) of weet u niet zeker of deze persoon instaat is om te leren en te presteren binnen uw team? Dan kunnen wij u hierin ondersteunen.

  • Genderdiversiteit
  • Talentontwikkeling
  • Duurzame Inzetbaarheid
  • Werving & Selectie
  • Teamverband
  • Investering veiligstellen

 

Dit doen we doormiddel van tekeninganalyse. Er wordt door de kandidaat een archetypische tekening gemaakt, bijvoorbeeld een boom. Daarna wordt er een reportage geschreven waarin er een terugkoppeling wordt gemaakt naar de opdrachtgever. Zodat men met de bevindingen en adviezen een weloverwogen keuze kan maken.Hoe dan?

 

Waar betalen mensen voor?

Wij kunnen helpen met het vinden van de meest geschikte kandidaat voor uw bedrijf zodat u de juiste mensen kunt binden aan uw organisatie of bedrijf. Daarnaast helpen wij graag om uw huidige team in zijn kracht te zetten. Het meest kostbare bezit dat u als ondernemer bezit is uw personeel. En daar moet goed voor gezorgd worden.

 

Wij doen mee met de Global Goals!

 

 

 

 

 

“Op 25 september 2015 zullen 193 wereldleiders zich verbinden aan 17 globale doelstellingen om in de komende 15 jaar 3 bijzonder belangrijke zaken te bereiken. Een einde maken aan extreme armoede. Ongelijkheid en onrecht bestrijden. Het probleem van klimaatverandering oplossen.

 

Als we er allemaal voor vechten, dan moeten onze leiders ze wel tot uitvoering brengen.

 

Maar om echt te werken, moet iedereen ervan weten. Je kunt niet vechten voor je rechten als je niet weet welke rechten dat zijn. Je kunt wereldleiders niet overtuigen om actie te ondernemen als je niet weet waar je ze van moet overtuigen. Als de doelstellingen bij iedereen bekend zijn, dan worden ze niet vergeten.”

 

Wij streven ernaar om ons best te doen deze doelstellingen te bewerkstelligen samen met andere bedrijven!