Maximize your potential

“Both Social was in staat de medewerker te begrijpen.”

– Menno Both Msc, CEO Both Social

 

MISSIE & VISIE

 

Maximize your potential

 

Drawing To Health heeft ontdekt dat de screening van sollicitanten of werknemers het efficiëntst is wanneer er beeldtaal wordt gebruikt. Iemands oog-handcoördinatie en de uitwerking daarvan op neurologisch niveau zorgt er namelijk voor dat zijn/haar wezenlijke kwaliteiten naar boven komen. Deze blijven doorgaans onbelicht tijdens reguliere wervings- en selectieprocedures of functioneringsgesprekken.

Om die reden stelt Drawing To Health dat steeds meer bedrijven – wij spreken ook wel van nieuwetijdsbedrijven – vandaag de dag behoefte hebben aan een andere aanpak van personeelsscreening. In de praktijk gaan werknemers vaak op projectbasis aan de slag in gemêleerde teams. Daarbij wordt een groot beroep gedaan op psychosociale en emotionele kwaliteiten van mensen, de zogenaamde softskills. Deze zijn vrijwel niet te meten met de huidige lineaire assessments, die daardoor dus onvoldoende aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Drawing To Health ziet dit fenomeen met name bij ICT-bedrijven de kop opsteken.

Ruim tien jaar geleden ontdekte Drawing To Health al dat tekeninganalyse een waardevolle manier was om iemands psychosociale en emotionele ontwikkeling in kaart te brengen. Toen ging het met name om jongvolwassenen, veelal met een autistische stoornis. Gaandeweg heeft Drawing To Health gemerkt dat tekeninganalyse ook toepasbaar is bij de werving en selectie van personeel en bij organisaties die te kampen hebben met disfunctionerende teams. Tekeninganalyse brengt softskills moeiteloos in beeld. En het grote voordeel van tekeninganalyse is dat deze methodiek niet te manipuleren is door de kandidaat.

Drawing To Health wil hiermee een betrouwbare, meedenkende partner zijn voor bedrijven die nieuwe wegen zoeken om personeel te screenen en die het belang zien van softskills en talentontwikkeling. Daarbij is ons doel tevredenheid te creëren bij deze bedrijven. Drawing To Health stáát voor succes!

 

Wat lossen wij op?

Wij maken van (potentiële) personeelsleden de psychosociale en emotionele kwaliteiten inzichtelijke en zorgen ervoor dat u uw investering zeker kunt stellen en dat u nog gerichter kunt selecteren. Daarnaast kunnen wij de motivatie van een persoon inzichtelijk krijgen. Wilt u investeren in duurzame inzetbaarheid (DI) of weet u niet zeker of deze persoon instaat is om te leren en te presteren binnen uw team? Dan kunnen wij u hierin ondersteunen.

  1. Genderdiversiteit
  2. Talent ontwikkeling
  3. Duurzaam inzetbaarheid (DI)
  4. Werving en Selectie
  5. Teamverband
  6. Investering veiligstellen

Hoe dan?

Dit doen we doormiddel van tekeninganalyse. Er wordt door de kandidaat een archetypische tekening gemaakt, bijvoorbeeld een boom. Daarna wordt er een reportage geschreven waarin er een terugkoppeling wordt gemaakt naar de opdrachtgever. Zodat men met de bevindingen en adviezen een weloverwogen keuze kan maken.

 

Waar betalen mensen voor?

Wij kunnen helpen met het vinden van de meest geschikte kandidaat voor uw bedrijf zodat u de juiste mensen kunt binden aan uw organisatie of bedrijf. Daarnaast helpen wij graag om uw huidige team in zijn kracht te zetten. Het meest kostbare bezit dat u als ondernemer bezit is uw personeel. En daar moet goed voor gezorgd worden.

“Na kennismaking met deze methode heb ik nu een test die goed de softskills in kaart brengt.”

— Alexander Mulder

DIENSTEN

 

WAT (BE)TEKENT UW TEAM?

Er zijn allerlei manieren om sollicitanten en medewerkers meer te leren over zichzelf en hun ideale plaats in uw organisatie. Vreemd genoeg vergeten we vaak een manier die heel direct, puur en veelzeggend is: beeldtaal. Als iemand tekent, laat hij of zij zichzelf helemaal zien. Daarom is een TekenAssessment® of TekenWorkshop een mooi instrument.

Genderdiversiteit
Er wordt veel talent verspild. Wist u dat bijvoorbeeld vrouwen gemiddeld na twee jaar weggaan uit een topfunctie? Dit omdat vrouwen op de werkvloer vaak tegen bepaalde problemen aanlopen. Ze worden niet serieus genomen, en er wordt van hun niet verwacht dat ze een ander positie hebben dan secretaresse of marketingmedewerkster. Wij willen met behulp van TekenAssessments laten zien dat vrouwen op de werkvloer waardevolle soft skills hebben die van belang zijn voor het bedrijf.

Talentontwikkeling
Door onze assessments kan inzicht worden gekregen in iemands sterke kanten en zijn valkuilen. Zo kan worden gekeken naar wat iemands talent is, hoe hij die kan laten groeien en hoe hij zijn valkuilen het best kan omzeilen en te boven komen. Dit verbetert niet alleen de prestaties van uw werknemers en uw bedrijf, maar ook het welzijn.

Duurzaame Inzetbaarheid
Als u wilt weten hoe het is gesteld met uw werknemers is dit een goed traject om te doorlopen. Wij maken inzichtelijk hoe uw werknemers er aan toe zijn. Zijn ze over- of onderbelast? Hebben ze plezier in hun werk? Zijn ze betrokken bij hun baan? Hebben ze voldoende kennis? Door deze zaken goed inzichtelijk te maken, kan er een betere situatie op de werkvloer gecreëerd worden, waardoor er minder verzuim en meer werkplezier ontstaat.

Werving & Selectie
Heeft u problemen met het werven van de juiste kandidaten? Of met het binden van deze kandidaten aan uw bedrijf? Wij kunnen doorgronden hoe iemand in elkaar steekt, wat zijn zijn sterke punten, waar loopt iemand warm voor, wat zijn zijn zwakke punten en zijn angsten? Zo kunt u iemand selecteren die het beste bij uw bedrijf en uw team past.

Teamverband
Heeft uw team problemen met samenwerking? Merkt u dat uw team niet zo hecht is als dat het zou kunnen zijn? Dan is het interessant om met een team assessments te maken om te kijken of er conflicterende persoonlijkheden zijn, of dat er onopgeloste onenigheden nog in de lucht hangen. Als u deze kunt luchtten en oplossen kan uw team beter en efficiënter werken.

Investering Veiligstellen
Gaat u investeren in uw bedrijf? Door bijvoorbeeld een cursus of opleiding te volgen, of nieuwe werknemers aan te nemen met waardevolle skills die uw bedrijf nodig heeft. Maar hoe weet u nou of die werknemer wel kan leren en presteren, en ook past binnen uw team? De InvesteringsAssessment kan u helpen om goed inzichtelijk te krijgen of u uw investering op de goede plek heeft zitten.

 

TekenAssessment® Ken uw sollicitant

Natuurlijk heeft u vaste methoden om sollicitanten te selecteren. U leest de brieven, bekijkt de cv’s, voert gesprekken en houdt misschien een assessment. Toch blijven dit vrij rechtlijnige criteria. Een TekenAssessment® gaat dieper. Een tekening geeft een onverbloemd inkijkje in het karakter en de denkwereld van uw kandidaten.
Wat uw sollicitanten tekenen, welke kleur ze iets geven, hoeveel ruimte ze gebruiken: elk aspect geeft iets van hun persoonlijkheid prijs. Dat helpt zeker om te ontdekken of en hoe ze binnen uw organisatie passen. Wij kunnen zowel een TekenAssessment® met sollicitanten begeleiden als uitgevoerde tekenopdrachten op afstand beoordelen.

 

WAT LEVERT EEN TekenAssessment® OP?

Een TekenAssessment® geeft inzicht in psychosociale en emotionele ontwikkeling. Wie tekent, laat ongemerkt veel van zichzelf zien. Zonder te forceren of corrigeren toont iemand die tekent u zijn totale zijn. Simpelweg omdat de tekentaal de non-verbale, oorspronkelijke taal van ieder mens is.

 

Een breed inzicht

Die tekentaal weerspiegelt van elke kandidaat gedachten, gevoelens, fantasieën, dromen en verdrongen emoties zoals angst, woede, verdriet en onzekerheid. In gebruikelijke assessmentmethoden worden deze aspecten niet zo snel zichtbaar, terwijl ze het leer- en prestatiegedrag sterk beïnvloeden. Daarom is het interpreteren van een tekening een belangrijke aanvulling. Vooral als het gaat om kandidaten die veel gaan samenwerken of grote verantwoordelijkheden gaan dragen.

 

Opmaat voor ontwikkeling

Een tekening zegt niet alleen iets over iemands wezenlijke kenmerken, maar ook over zijn of haar ontwikkeling. Een tekening laat vaak onmiskenbaar zien op welk punt iemand staat, waar diegene naar toe wil en wat daarvoor nodig is. Dat roept allerlei vervolgvragen op over de ontwikkeling die een kandidaat wil en kan doormaken. Ook in dit opzicht is het professioneel lezen van tekeningen een waardevolle aanvulling op de bestaande assessmentonderdelen.

 

TekenAssessment® Ontdek het talent

De unieke beeldtaal die iedereen vanaf zijn kindertijd heeft, kunt u ook inzetten bij de ontwikkeling en het doorgroeien van uw medewerkers. Tijdens een TekenAssessment kunnen wij ze helpen zich bewust te worden van hun kwaliteiten en hun valkuilen, van hun angsten en ambities. Dat geeft direct richting aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Om deel te nemen aan een TekenAssessment is geen enkel talent voor tekenen nodig. Iedereen die zich met beeldtaal uitdrukt op papier, zegt daarmee veel over zichzelf. Dat betekent dat wij elke tekening kunnen interpreteren en op zoek kunnen gaan naar zaken die relevant zijn voor mensen persoonlijk en voor hun rol binnen uw organisatie.

 

TekenWorkshop Bouw betere teams

Tekeningen interpreteren kan in individuele sessies, maar ook in kleine of grotere groepen. Zeker als de deelnemers binnen uw organisatie in hetzelfde team werken, draagt een gezamenlijke TekenWorkshop bij aan de groepsdynamiek. In korte tijd leren de teamleden veel over zichzelf én elkaar.
Door onder onze begeleiding elkaars tekeningen te interpreteren of samen binnen één grote tekening de samenwerking te zoeken, ontdekt een groep snel en op een creatieve, prikkelende manier welke balans of onbalans er is. Hun tekeningen geven prijs hoe ze elkaar kunnen versterken. En wat misschien betere prestaties of prettiger samenwerken nog in de weg staat.

TekenAssessment in de media

 

de-ondernemer      Kijk-op-Oost-Nederland-logo

 

Bekijk onze film

Cases

“Tekeningen laten onbewuste keuzes zien. En onbenutte mogelijkheden.”

TARIEVEN

 

 

Traject DI (Duurzame Inzetbaarheid)

TekenAssessment
& Vervolg

2 x Opdracht via e-mail
2 x Tekening opsturen via post
2 x Lezen + rapportage
2 x Toelichting op locatie
Helpdesk
€ 1.060,00 (excl. BTW)
Kosten TekenAssessment € 650 p.p. (excl. BTW)
Kosten TekenWorkshop € 115 p.p. (excl. BTW) (bij een groep van maximaal 8 personen)
Skype consult zonder rapportage € 115 (excl. BTW)

* Er zijn mogelijkheden om deze trajecten aan te bieden met subsidie. Meer weten? Neem contact met ons op!

CONTACT FORMULIER

“Wilt u weten waar uw kansen liggen op het gebied van uw personeel?
wij maken graag een afspraak met u”

4 + 10 =

COPYRIGHT Copyright-white 2016   Drawing To Health   KVK-NR. 63824302

ADRES: MOUTLAAN 25, 7523 MC ENSCHEDE

Telefoon: 0616435968 / (053) 7112773